UPRAVA Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

UPRAVA Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

Direktor ustanove:
Prim. dr. Suad Bijedić

Pomoćnik direktora za Sektor medicinskih poslova:
Prof. dr. Samir Mačković

Pomoćnik direktora za Sektor nemedicinskih poslova:
dipl. ecc. Faruk Jogunčić

Menadžer kvaliteta:
Prim. dr. Lejla Mačković

Glavni medicinski tehničar ustanove:
Almir Avdić, diplomirani medicinski tehničar

Radno vrijeme: od 07.00-15.00 sati, subota, nedjelja i praznici neradni

Kontakt telefoni: + 387 35 368-400, fax:++ 387 35 310-740,
centrala + 387 35 360-411 lok 280

Podijeli na socijalnim mrežama...