Uspješna edukacija i saradnja sa Domovima zdravlja Srebrenica i Vlasenica

2

Uspješna edukacija i saradnja sa Domovima zdravlja Srebrenica i Vlasenica

Instruktorski tim edukativnog centra Kardiopulmonalne reanimacije Tuzlanskog kantona tokom decembra 2012. godine sa uspjehom je sproveo edukaciju za uposlenike Domova zdravlja Srebrenica, Vlasenica i Zvornik. Dvanaest ljekara, trideset medicinske tehničara i osam vozača sanitetskih vozila u tri dvodnevna kursa usvojili su vještina iz kardiopulmonalne reanimacije i zbrinjavanja traume po Evropskim smjernicama.

Pod vodstvom tima certificiranih edukatora Alihodžić Hajriza i Kuluglija-Memišević Lejle ljekari kao tim-lideri hitne medicinske pomoći savladali su Napredne mjere reanimacije po najnovijim smjernicama Evropskog reanimacijskog vijeća i prehospitalne postupke liječenja bolesnika sa traumom uz naglasak na pravovremenom i kontinuiranom tretmanu do prijema bolesnika u bolnicu. Medicinski tehničari i vozači sanitetskih vozila kao članovi timova za reanimaciju i ekipa za prehospitalno zbrinjavanje traume usvojili su vještine i znanje za pružanje neodložnih mjera reanimacije i prehospitalnih postupaka u spašavanju života bolesnika sa povredama.

1 3 4 5 6

Podijeli na socijalnim mrežama...