4. “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”

akaz 1

4. “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH ( AKAZ) održani su 4. “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” . Na dvodnevnoj manifestaciji se okupilo više od 300 stručnjaka iz oblasti zdravstva i kvaliteta. Uz brojne sadržaje razmjene dobre prakse, održana je i obuka za koordinatore kvaliteta u zdravstvenima ustanovama i obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a.

Obukama su prisustvovale i naše zaposlenice Prim. dr Lejla Mačković, Prim dr Samira Srabović, Prim. dr med sc Senada Selmanović, Dr med sc Enisa Ramić Dr.sc. Jamina Klebić logoped, Spomenka Omanović dipl. medicinska sestra, Meliha Hrustić dipl. medicinska sestra, Meliha Pirić dipl.fizioterapeut i Adnedina Lugavić dipl. medicinska sestra, nakon čega su im uručeni certifikati o završenoj obuci.

Dodjelom priznanja i pohvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu , te akreditacija i sertifikacija zdravstvenima ustanovama završeni su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”, u kategoriji “Vanjski ocjenjivač” priznanje za izvrsnost dobila je Prim. dr Samira Srabović, a u kategoriji “Facilitator” priznanje za izvrsnost dodjeljenja je Spomenki Omanović dipl. medicinskoj sestri.

Podijeli na socijalnim mrežama...