Služba higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite

1a

Služba higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite

SLUŽBA SE SASTOJI OD DVA ODJELJENJA:
– ODJELJENJE ZA EPIDEMIOOGIJU
– ODJELJENJE ZA HIGIJENU I EKOLOGIJU

AKTIVNOSTI:

U SVAKODNEVNOJ PRAKSI BAVI SE PROUČAVANJEM KRETANJA ZARAZNIH BOLESTI, USLOVIMA POD KOJIMA SU SE POJAVLJIVALE, ŠIRILE I NASTAJALE RAZLIČITIM POJAVAMA U TOKU POJEDINIH ZARAZA SVE SA CILJEM NJIHOVOG SUZBIJANJA I SPREČAVANJA. PRVA I NEPOSREDNA ZADAĆA JE SPREČAVANJE BOLESTI KAO MASOVNE POJAVE.KONAČAN I IDEALAN CILJ: ONEMOGUĆITI I POJEDINAČNE SLUČAJEVE, DRUGIM RIJEČIMA POTPUNO ISKORIJENITI DOTIČNU ZARAZNU BOLEST (ERADIKACIJA) U POSLEDNJE VRIJEME EPDEMIOLOGIJA PROŠIRUJE SVOJE POLJE DJELATNOSTI I NA MASOVNE BOLESTI NEIFEKTIVNER PRIRODE.

Šef Službe dr. Amerlina Mehičić, specijalista epidemiolog

Glavni medcinar: dipl. san. ing. Rašid Milkunić

Radno vrijeme: 07.00-15.00 svaki radni dan
Kontakt informacije: 035 368 411 lokal 204

UPOSLENICI SLUŽBE:
1.Dr. Jasna Šadić, specijalista epidemiolog
2.Dr Amerlina Mehičić,specijalista epidemiolog
3.Dr Edin Halilović,na specijalizaciji higijena sa ekologijom
4.dipl.san.ing.Rašid Milkunić

Sanitarni tehničari:

5.Fikreta Srabović
6.Elifalma Hasanbašić
7.Milica Vilušić
8.Slavica Kovačević
9.Gordana Stjepić
10.Mladen Stjepić
11.Zumreta Dedić
12.Alma Tunjić

Zdravstvena zaštita:
– epidemiološko izvidjanje naselja;
– epidemiološka izvidjanja u kolektivu;
– epidemiološko ispitivanje u domaćinstvu kod zaraznih bolesti;
– epidemiološko ispitivanje u kolektivu kod pojave zarazne bolesti;
– epidemiološko ispitivanje u naselju kod pojave zarazne bolesti;
– uzimanje materijala za bakteriološku analizu;
– aktivno otkrivanje bolesnika oboljelog od zarazne bolesti;
– praćenje načina prijavljivanja zaraznih bolesti po timu primarne zdravstvene zaštite;
– evidencija zaraznih bolesti, po kartici;
– dezinfekcija po epidemiološkoj indikaciji i profilaktička;
– dezinfekcija po epidemiološkim indikacijama;
– zdravstveni nadzor nad licima iz okoline oboljelog, (po kontaktu);
– zdravstveni nadzor nad odredjenim kategorijama lica u radnom odnosu na odredjenim radnim mjestima (za svako lice);
– zdravstveni nadzor nad kliconošama;
– zdravstveni nadzor na licima koja dolaze iz endemskih žarišta karantenskih zaraznih bolesti;
– praćenje i proučavanje higijensko-epidemioloških uslova koji utiču na oboljenje stanovništva od zaraznih i drugih nezaraznih bolesti (godišnje);
– nadzor i pružanje stručne pomoći u organizaciji obaveznih imunizacija protiv odredjenih zaraznih bolesti, po cijepnom mjestu;
– postavljanje indikacija sa seroprofilaksom ili hemoprofilaksom (po slučaju);
– kontrola sprovodjenja protivepidemijskih mjera;
– prijava epidemije zaraznih bolesti prema važećim zakonskim propisima (po prijavi);
– izrada prijedloga mjera za likvidaciju epidemije (po epidemiji);
– izrada analiza, izvještaja i informacija o kretanju zaraznih bolesti (po oboljenju);
– izrada izvještaja o epidemiji zarazne bolesti;
– prikupljanje podataka o kretanju vodećih masovnih nezaraznih bolesti (godišnje);
– izrada programa i plana imunizacije za tekuću godinu;
– izrada godišnjeg izvještaja o uspjehu obaveznih imunizacija protiv odredjenih zaraznih bolesti (po jednom obvezniku);- ljekarski pregled u svrhu imunizacije;
– prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
– vrši anketiranje oboljelih P i L anketom;
– uzima briseve predmeta i stvari kod trovanja hranom;
– prikuplja podatke na terenu o stanju vodoopskrbnih objekata, vodovodne i kanalizacione mreže, higijenskom stanju nužnika, staja i đubrišta;
– vrši nadzor kod sakupljanja, transporta i konačne dispozicije otpadnog materijala iz naseljenih mjesta;
– vrši kontrolu rezidualnog hlora u vodi;
– vrši dezinfekciju lokalnih vodovoda i bunara;

– vrši uzorkovanje vode na bakteriološku i hemijsku analizu;
– vrši dezinfekciju bunareva i ortotoluidinsku probu;
– vodi dokumentaciju svih javnih vodnih objekata;
– vrši nadzor nad zaštitnim zonama, kaptažnim uređajima i određuje zonu strogog režima;
– radi informacije o stanju kaptaža, razvodne mreže i rezervoara;
– utvrđuje fizikalne kvalitete vode na terenu;
– ispituje higijensko stanje u školama;
– vrši, uzima i šalje hranu na analizu higijenske ispravnosti;
– vrši epidemiološko ispitivanje u naselju, gradu, kolektivu, kod pojave zaraznih oboljenja; – vrši nabavku određenog propagandnog materijala u cilju zdravstvenog prosvjećivanja;
– učestvuje i radi u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji prema epidemiološkim indikacijama;
– vodi kartoteku prijava i odjava zaraznih bolesti;
– vrši nadzor nad licima iz okoline oboljelog;
– vrši zdravstveni nadzor nad određenom kategorijom lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor;
– vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama; vrši zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta, karantinskih zaraznih bolesti i drugo;
– prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Edukacija i stručno usavršavanje:
– Izrada planova u edukaciji specijalista, ljekara na specijalizaciji, pripravnika, volontera;
– Učešće u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata;
– Publiciranje stručnih-naučnih radova;
– Stalno lično stručno usavršavanje i rad na uvođenju i primjeni savremenih medicinskih dostignuća.
– Učešće na medjunarodnom simpoziju posvećenom novim dostugnućima u našoj oblasti.
– Organizovanje seminara koji se odnose na aktuelnu epidemiološku problematiku kao i edukacija stanovništva putem medija.
– Učešće u radu komisije za kontrolu infekcija i stalno praćenje trenutne situacije.

DESINFEKCIJA DEZINSEKCIJA DERATIZACIJA I FUMIGACIJA

SLUŽBA POSJEDUJE RJEŠENJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA OBAVLJANJE GORE NAVEDENIH POSLOVA.

VAŽNO JE NAPOMENUTI DA SMO DO SADA VEOMA USPJEŠNO OBAVILI GORE NAVEDENE POSLOVE U :
– UNIVERZITET U TUZLI
– TRŽNICE I PIJACE
– BEHRAMBEGOVA MEDERESA
– ŠKOLE
– MNOGE TRGOVINSKE CENTRE
– PEKARE
– PRODAVNICE
– UGOSTITELJSKE OBJEKTE
– ZGRADE
– INDIVUDUALNE OBJEKTE

TAKOĐJE NAPOMINJEMO DA POSJEDUJEMO REJEŠENJE:
OBAVLJANJE STICANJA POTREBNIH ZNANJA O HIGIJENI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KAO I LIČNOJ HIGIJENI LICA KOJA RADE U PROIZVODNJI I PROMETU ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE.

ZDRAVSTVENI PREGLED ( SANITARNI PREGLED ) OSOBA KOJE SU NA OSNOVU ČLANA 30. ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BLESTI (SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH” BROJ 29/05) STAVLJENE POD ZDRAVSTVENI NADZOR

– UZORKOVANJE I PREGLED HRANE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST
– UZIMANJE UZORKA VODE NA TERENU I UZORKOVANJE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST
– PREGLED NA IMUNIZACIJU I DAVANJE SREDSTAVA ZA IMUNIZACIJU

Podijeli na socijalnim mrežama...