ODJELJENJE ZA OCJENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI

5

ODJELJENJE ZA OCJENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI

Šef odjeljenja za ocjenjivanje radne sposobnosti: ……………….Prim. mr. sc. dr. Sabira Mutapčić
Odgovorna sestra odjeljenja: ………………………………………………. m.s Mazić Ljubinka

E-mail:  [email protected]
Broj telefona: Dz 035 368-411 lok 198

1.Expertizni pregledi za ocjenu radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti
2.Ljekarski pregledi za lica koja obavljaju poslove u agencijama ili unutarnjim službama zaštite ljudi i imovine(prvi,kontrolni i vanredni pregledi) – jedina ovlaštena ustanova za područje općinaTuzlanskog i Posavskog kantona
3. Ljekarski pregledi osiguranika –radnika radi ocjene privremene nesposobnosti-spriječenosti za rad.
Rad u Odjeljenju je timski/ komisijski.

Expertizna komisija:

– procjenjuje kompletnost medicinske dokumentacije, potrebu za dopunskom obradom, medicinsku opravdanost za pokretanje postupka ocjene radne sposobnosti i / ili invalidnosti,
-daje prijedlog za upućivanje u Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja na zahtjev osiguranika, izabranog doktora medicine ili poslodavca.,
-obilazi radna mjesta i daje preporuku i mišljenje za unutarnju preraspodjelu radnika na nova radna mjesta ili prema utvrđenoj preostaloj radnoj sposobnosti ( na zahtjev poslodavca),
-vrši analizu uzroka invalidnosti i predlaže mjere prevencije na zahtjev poslodavca.
-vrši i dr. vrste vještačenja radne sposobnosti

Komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti osoba u agencijama i unutarnjim službama zaštite za zaštitu ljudi i imovine:

Po utvrđenoj metodologiji obavezno je obavljanje funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sistema uz dodatne dijagnostičke pretrage prije zapošljavanja i tokom zapošljavanja.
Vremenski razmak, opseg i način provođenja pregleda određeni su Pravilnikom o kriterijima
za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (Službene novine FBIH 65/09 i 10/10).

Komisija za ocjenu privremene nesposobnosti-spriječenosti za rad:

– Odobrava privremenu spriječenost za rad u slučaju bolesti ili povrede preko 42 dana, računajući od prvog dana privremene nesposobni -spriječenosti za rad.
-Odobrava privremenu nesposobnost-spriječenost za rad po osnovu njege člana uže porodice,
-Odobrava privremenu nesposobnost-spriječenost za rad po osnovu pratioca bolesnog člana porodice
-Odobrava privremenu nesposobnost-spriječenost za rad po osnovu izolacije osiguranika-radnika kao kliconoše ili zbog pojave zarazne bolesti u njegovoj sredini
-Vodi odgovarajuću medicinsko-statističku zdravstvenu dokumentaciju i izvještaje prosljeđuje ZZO TK.

Rad komisije se obavlja svakim radnim danom od 12-15 sati.

Podijeli na socijalnim mrežama...