Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica

Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica

Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica
Radno vrijeme: 07-15
Telefon: 368-411
Načelnik službe: Prim.dr.Amra Habibović
Glavna sestra: Sejdinović Jasmina dipl.medicinska sestra

Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica JZNU Dom zdravlja „ dr Mustafa Šehović” Tuzla bavi se pregledima u cilju dijagnostikovanja i liječenja bolesti genitalnog trakta žena, dijagnostifikovanjem trudnoće, praćenjem trudnoće, kontrolom rizične trudnoće, preventivnim sistematskim pregledima u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja genitalnog trakta žena, očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog zdravlja i edukacijom u smislu promocije zdravih stilova života kao i prenatalnim otkrivanjem urođenih genetskih bolesti.
Usluge koje pruža služba zdravstvene zaštite žena i trudnica:

1. Pregledi na primarnom nivou u smislu:
• ispitivanje i liječenje bolesti genitalnog trakta,
• ispitivanje i liječenje steriliteta,
• otkrivanja i vođenja trudnoće.

2. Dijagnostičke procedure:
• kolposkopija,
• UZ ginekološki,
• Ehomamografija dojki,
• UZ trudnica.
• Fetalni screening,
• CD,
• uzimanje brisa po Papanikolau,
• uzimanje vaginalnog sekreta,
• uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva,
• mikroskopski preparat- obično bojenje,
• kvalitativni pregled urina –test trakom.

3. Rad u savjetovalištvima:
• za planiranje porodice,
• za trudnice,

4. Intervencije:
• explorativna kiretaža cervikalnog kanala,
• prekid trudnoće,
• lokalna aplikacija ljeka,
• tuširanje grlića matreice,
• skidanje šavova, kopči sa toaletom i previjanjem,
• lavatio vaginae,
• aplikacija intruterinog uloška,
• vađenje intrauterinog uloška,
• aplikacija pesara,
• extrakcija pesara,
• incizija abscesa dojke,
• stručna pomoć u porođaju kod kuće.

5. Ostale usluge:
• sistematski ginekološki pregledi,
• zdravstveno predavanje,
• pregledi I stepene ljekarske komisije,
• rad sa grupom i škola za trudnice.

Podijeli na socijalnim mrežama...