SLUŽBE U ZAJEDNICI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBE U ZAJEDNICI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Načelnik Službe: Prof. dr Samir Mačković
Glavni medicinar Službe: Fahrudin Jakubović dipl.med. teh


SLUŽBE U ZAJEDNICI

Centar za Mentalno Zdravlje

MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Centra: dr.Zlatko Kalabić, specijalista neuropsihijatar
Odgovorna sestra: dipl.med.ses. Meliha Hrustić
Radno vrijeme: 07.00 – 15.30 svaki radni dan
Kontakt infromacije : 035 368-411 lokal 207

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati i 07 – 19 sati
Telefon:035 368-411; 281-756 lokal 108
Šef Centra: Prim.dr.med.sc Dževad Džananović,
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut

Centar za specifična i nespecifična plućna obolenja

Centar za specifična i nespecifična plućna obolenja
Radno vrijeme: 07-15,30 sati i 07 – 19 sati
Telefon:035 368-411; 281-711, lokal 125
Šef Centra: Prim.prof.dr.med.sc Munevera Osmić,
Odgovorni tehničar: Ferzudin H.beganović, dipl.med. teh.

Centar za neurologiju

Centar za neurologiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 153
Šef Centra: Prim.prof.dr.med.sc , Emir Tupković
Odgovorna sestra: Mediha Nišić dipl.med.ses.

Centar za sportsku medicinu

Centar za sportsku medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 141
Šef Centra: dr Džemail Hrustić,specij. sport.med.
Odgovorna sestra: Lejla Đulbegović dipl.fizioterapeut

Centar za patologiju sluha, glasa i govora

Centar za patologiju sluha, glasa i govora
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 230 Šef Centra: mr. sc. Sabina Šehić
Odgovorna sestra: dipl. med. ses. Indira Iljazović
Radno vrijeme: 07:00 – 15.30 svaki radni dan
Kontakt informacije: 035 368 411; lokal 230

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Odjelenje za internu medicinu
Glavni medicinar Službe; Fahrudin Jakubović dipl.med. teh. 035 368-411 lokal 150
Odjeljenje za internu medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati Ponedeljak i Četvrtak 07-17,00 sati
Telefon: 035 368-411; lokal 109
Šef odjeljenja: Prim.dr.Zulfo Mujčinović kardiolog
Odgovorna sestra: Šerifović Samira dipl.medicinska sestra

Odjeljenje za ortopedske-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju

Odjeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 035 368-411; lokal 141
Šef odjeljenja: Prim.dr.Dubravka Bosankić
Odgovorna sestra: Fatka Čeliković medicinska sestra-tehničar

Odjeljenje za očne bolesti

Odjeljenje za očne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lokal 246
Šef odjeljenja: Prim.doc.dr.sc.Suzana Pavljašević
Odgovorna sestra: Sanela Brašnjić dipl.medicinska sestra

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lokal 122
Šef odjeljenja: prim. dr. Adisa Fakić, spec. otorinolaringolog
Odgovorna sestra: Mirhana Skopljak med.sestra-tehničar

Odjeljenje za kožno-venerične bolesti

Poliklinika za kožno-venerične bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; 368-464 lokal 209
Šef odjeljenja: Prim.dr.Meliha Ahmetbašić
Odgovorna sestra: Refija Hadžić dipl.medicinska sestra

Odelenje za interne bolesti

Glavni medicinar Službe; Fahrudin Jakubović dipl.med. teh. lokal 150

Odelenje za interne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati Ponedeljak i Četvrtak 07-17,00 sati
Telefon: 368-411; lokal 109
Šef službe: Prim.dr.Zulfo Mujčinović
Odgovorna sestra: Šerifović Samira dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za interne bolesti (u daljem tekstu Odjeljenje) pruža usluge iz oblasti interne medicine.
U okviru Odjeljenja postoje tri odsjeka:
• Odsjek za opšte interne bolesti
• Odsjek za hipertenziju i bolesti srca ( u okviru odjeljenja radi Kabinet za UZ srca , UZ krvnih sudova i holter-monitoring srca)
• Odsjek za dijabetologiju ( u okviru odsjeka radi Savjetovalište za
dijabetičare)

Usluge koje pruža Odjeljenje za interne bolesti:
Prvi i kontrolni konsultativno- specijalistički pregled iz opšte interne medicine, kardiologije i dijabetologije.

Konsultativni pregledi:
• za zapošljavanje
• pregledi iz domena opšte interme medicine, kardiologije i dijabetologije
• u sklopu sistematskih pregleda
• pregleda za ORS
• pregleda za IK
• za hirurške intervencije
• pregledi za dijagnostičke procedure sekundarnog i tercijarnog nivoa
• konsultativne preglede na zahtjev drugih specijalista
• konzilijarni pregledi

Ekg testiranje:
• snimanje EKG-a sa interpretacijom
• snimanje EKG-a sa opterećenjem (STEP TEST) i interpretacijom

Interpretacija:
• laboratorijskih pretraga
• radioloških, gastroenteroloških, kardioloških, alergoloških i
reumatoloških pretraga

UZ dijagnostika:
• ehokardiografija
• CD krvnih sudova
• UZ štitne žlijezde
• UZ abdomena
• UZ urotrakta
• Ekg holter-monitoring
• Parenteralna primjena terapije (infuziona, injekciona)
• Rana detekcija šećerne bolesti
• Registacija oboljelih od šećerne bolesti
• Edukacija oboljelih od šećerne bolesti ( savjetovalište):
• Pojedinačna, grupna, primarna i sekundarna prevencija šećerne bolesti
• Odredjivanje ŠUK-a
• Odredjivanje HbA1C
• Primarna i sekundarna prevencija kardioloških oboljenja
• Edukacija kardioloških bolesnika
• Mentorstvo ljekarima pripravnicima
• Mentorstvo specijalizantima obiteljske-porodične medicine
• Učestvovanje u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata
• Stručno usavršavanaje i uvodjenje novih medicinskih dostignuća u svakodnevni rad

Centar za sportsku medicinu

Centar za sportsku medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; 311-141
Šef službe: Prof.dr.sci.Samir Mačković
Odgovorna sestra: Đulbegović Lejla dipl.fizioterapeut
Centar za sportsku medicinu bavi se sportskim povredama, prevencijom poremećaja zdravlja u vezi sportskih aktivnosti, uključujući savjetovalište za ishranu, testiranjem sposobnosti sportista i drugim pitanjima vezanim za zdravlje sportske i rekreativne populacije.

Usluge:
• Sistematski pregled sportaša
• Prevencija sportskih povreda
• Fizikalna terapija bolnih stanja i sportskih povreda
• Preoperativna rehabilitacija
• Postoperativna rehabilitacija
• Izokinetička testiranja

Posebni programi:
• Testiranje sportaša
• Predpripreme i pripreme sportaša/individiualne i grupne
• Posebni programi za testiranje vrhunskih sportaša
• Metaboličko programiranje trenažnog procesa
• Programi suplementacije
• Proprioceptivni trening
• Sportski program za najmlađe uzraste
• Tercijarni program rehabilitacije

Sportski program uključuje:
• Specijalistički pregled i monitoring
• Edukaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 281-756
Šef službe: Prim.Prof.dr.med.sc Dževad Džananović,
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut
Centar za fizikalnu rehabilitaciju se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom reumatoloških, ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i pulmoloških bolesnika kao i djece sa deformitetima lokomotornog sistema, neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Usluge koje pruža Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Ljekarski pregledi – specijalista fizijatar:
• procjena opšteg zdravstvenog statusa,
• procjena statusa i funkcionalnosti lokomotornog aparata,

Terapijske procedure:
Tretman defektologa – defektolog-somatoped;

Kinezioterapija kod odraslih:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi za određena oboljenja i stanja pacijenta,
• program vježbi organizovan kroz individualne i grupne vježbe i program edukacije pacijenata za rad kod kuće.

Kinezioterapija kod djece:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije djece sa:
• neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, psihomotornim poteškoćama i deformitetima lokomotornog sistema,
• postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom sistemu,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi individualnog i grupnog tipa kao i program edukacije roditelja i djece za rad kod kuće

Elektroterapija:
• primjena raznih vrsta električne struje u svrhu liječenja kroz aplikacije jednosmjerne-galvanske struje, niskofrekventnih, srednjefrekventnih i visokofrekventnih struja.

Magnetoterapija:
• primjena elektromagnetnog polja u svrhu lijecenja povrijedjenih i oboljelih.

Sonoterapija:
• Podrazumijeva terapijsku primjenu zvučnih talasa, metodom direktne primjene na kozu tretiranog sa kontaktnim sredstvom ili indirektnom metodom –kroz vodu- na željenu regiju.

Fototerapija:
• Podrazumijeva primjenu vještački stvorene svjetlosne energije u vidu UV- ultraljubičaste i IR infracrvene svjetlosti u terapijske svrhe.

Termoterapija:
• Primjena toplote u terapijske svrhe u vidu zagrijavanja tijela- dovodjenjem toplote ili hladjenja tijela-oduzimanjem toplote.

Hidroterapija:
• Podrazumijeva spoljnu primjenu vode u cilju liječenja i osposobljavanja u okviru medicinske rehabilitacije, provodi se kroz; hidrotermalne, hidroelektrične, hidrokinetičke i hidrohemijske procedure.
Laseroterapija-primjena laserskih zraka u terapijske svrhe;

Manuelna masaža:
• Predstavlja metod primjene i djelovanja mehaničke energije stvorene aktivnošću terapeuta u vidu trenja,pritiska ili niza udaraca prenosi na tkiva i dublje organe preko kože i njenih struktura.

Limfna drenaža:
• Aparaturna limfna drenaža (terapija pritiskom koja ima za cilj zaostalu limfnu tekućinu vratiti natrag u cirkulaciju krvi i tako smanjiti i potpuno eliminisati edem na ekstremitetima.

Manuelna limfna drenaža (predstavlja precizne pokrete ruku terapeuta kroz masažne hvatove u cilju:
• povlačenja i smanjivanaja otoka na ekstremitetima,
• fiziološkog povećanja otpornosti organizma,
• vraćanja dimenzija ekstremiteta u u normalno stanje.

Odjeljenje za kožno-venerične bolesti

Odjelenje za kožno-venerične bolesti
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 368-464
Šef službe:Prim. dr.Meliha Ahmetbašić
Odgovorna sestra: Refija Hadžić dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za kožno-venerične bolesti bavi se prevencijom i unapređenjem zdravlja, dijagnostikovanjem i liječenjem kožno-veneričnih oboljenja kao i rehabilitacijom odnosno osposobljavanjem bolesnika za život sa bolešću (hronične kožne bolesti).

Usluge koje pruža Odjeljenje za kožno-venerične bolesti:
• specijalistički pregledi
• ocjena radne sposobnosti
• savjeti ljekara
• fizikalna terapija tečnim azotom
• fototerapija bioptron lampom
• sestrinske procedure i
• savjeti sestre

Posebni programi:
• Dermatoskopija (rano otkrivanje tumora kože)
• Program akomodacije – osposobljavanje bolesnika za život sa bolešću

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; lokal 112
Šef službe: prim. dr. Adisa Fakić, spec. otorinolaringolog
Odgovorna sestra: Mirhana Skopljak med.sestra-tehničar
Odeljenje za bolesti uha, grla i nosa bavi se prevencijom i unapređenjem zdravlja, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti uha, grla i nosa, kao i osposobljavanjem pacijenta za život sa bolešću.

Usluge koje pruža Odeljenje za bolesti uha, grla i nosa:
• specijalistički pregled
• ocjena radne sposobnosti
• savjeti ljekara i sestre
• inhalacije
• ispiranje uha
• lokalna primjena lijeka
• male primarne obrade rane iz područja uha grla i nosa

Posebni programi:
• Audiometrijsko-vestibulometrijska ispitivanja
(rano otkrivanje oštećenja sluha kod djece i odraslih)
• Intradermalna testiranja (inhalacioni i nutritivni alergeni)

Otorinolaringološki pregled uključuje:
• specijalistički pregled
• liječenje
• savjetovanje i edukaciju

Odjeljenje za očne bolesti

Odjeljenje za očne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; lokal 246
Šef službe: Prim.doc.dr.sc.Suzana Pavljašević
Odgovorna sestra: Sanela Brašnjić dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za očne bolesti se bavi prevencijom sljepila i drugih oboljenja oka, unapređenjem zdravlja, dijagnostikom i liječenjem očnih oboljenja, kao i rehabilitacijom ( akomodacijom), tj. osposobljavanjem bolesnika za život sa bolešću.

Usluge koje pruža poliklinika za očne bolesti:
• specijalistički pregledi
• ocjena radne sposobnosti
• prevencija slabovidnosti i sljepila
• ispitivanje mišića oka kod djece
• savjeti ljekara i sestre

Oftalmološki pregled uključuje:
• Određivanje naočara za djecu i odrasle
• Pregled očnog dna kod djece i odraslih
• Obrada i propisivanje kontaktnih sočiva
• Vađenje stranog tijela iz oka
• Obrada oka kod kauzoma (kontakt sa hemijskim sredstvom)
• Ispitivanje oka na osjetljivost boje
• Rani pregled očnog pritiska radi prevencije glaukoma
• Kontrolni pregled pacijenta sa glaukomom i dijabetesom u svrhu očuvanja vidne funkcije
• Rano otkrivanje slabovidnosti i strabizma kod djece
• Izvođenje vježbi vida i mišića oka
• Edukacija roditelje i djece o zaštiti i unapređenju vida

Odjeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju

Odeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe:Prim. dr.Dubravka Bosankić, ortoped
Odgovorna sestra: Fatka Čeliković medicinska sestra-tehničar
Odjeljenje se bavi zbrinjavanjem aktutnih i hroničnih promjena – bolova u predjelu lokomotornog sistema, te traumom.

Usluge i pregledi koje pruža Odeljenje za ortopedsko- traumatološke bolesti i opštu hirurgiju:
• prvi specijalistički pregled
• kontrolni pregled
• konsultativni pregled
• sistematski i ljekarski pregledi
• punkcije zglobova
• davanje lokalne anestezije
• obrada rane bez i sa suturom (šavom)
• obrada opekotina
• nekrektomije
• obrada upalnog procesa
• incizije
• davanje intra artikularnih injekcija – blokada
• odstranjenje manjih tumoroznih tvorevina
• hirurška intervencija oboljelog nokta (ablacia)
• skidanje kopči i šavova
• ekstrakcija stranog tijela
• previjanje
• repozicija i postavljanje imobilizacije
• fiksacioni zavoj
• postavljanje „šanc” okovratnika
• postavljanje zavoj „8” – matzen zavoj
• dezol zavoj
• postavljanje korektivnh gipseva
• gips za šaku i prste
• gips za lakat i podlakticu
• gips za skočni zglob
• tutor gips
• viseći cirkularni gips

Podijeli na socijalnim mrežama...