Vizija Doma zdravlja

Vizija Doma zdravlja

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom“ Dr Mustafa Šehović“, je zdravstvena ustanova koja obavlja Primarnu zdravstvenu zaštitu i Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu djelatnost za pripadajuću populaciju svih dobnih skupina.

Djelatnosti Ustanove se sprovode u  Službi opšte porodične medicine, Službi specifične zdravstvene zaštite radnika, Službi hitne  medicinske pomoći , Službi higijensko epidemiološke zaštite , Službi zdravstvene zaštite žena i trudnica, Stomatološkoj službi, Poliklinikama  i Službi medicinske dijagnostike.

Naša vizija je  da budemo lideri u pružanju zdravstvenih usluga i kontinuirano poboljšavamo kvalitet kroz :

  1. pristup orjentiran na pacijenta
  2. profesionalnu kompetenciju i etiku
  3. profesionalna odgovornost i odgovornost menadžmenta
  4. obaveza profesionalnog osoblja
  5. korištenje informacija i pozitivnih stimulacija za     izvršenjei rezultate
  6. edukacija iz oblasti sigurnosti i poboljšanja kvaliteta

Podijeli na socijalnim mrežama...