Odjeljenje Mikrobiologija

Odjeljenje Mikrobiologija

Odjeljenje Mikrobiologija
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe: Dr.Selma Vugić
Odgovorna sestra: Devedžić Hadžira medicinska sestra-tehničar

Odjeljenje Mikrobiologija pripada Službi medicinske dijagnostike, u sastavu Javne zdravstveno nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla. Osnovna djelatnost mikrobiološkog laboratorija je izolacija i identifikacija mikroorganizama, a sve pretrage izrađuju se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse.

Usluge koje pruža odjeljenje mikrobiologija:

Bakteriologija:

• bakteriološki pregled brisa grla i nosa
• bakteriološki pregled brisa oka
• bakteriološki pregled brisa uha
• bakteriološki pregled brisa uretre
• pregled direktnog mikroskopskog preparata uretre na Neisseria goonorheae
• bakteriološki pregled vulve
• bakteriološki pregled vaginalnog i brisa cervikalnog kanala
• aerobna i anaerobna kultivacija
• pregled brisa cervikalnog kanala na micoplasme,(Mycoplasma Hominis i Ureplasma urealyticum)
• bakteriološki pregled sperme-aerobna i naerobna kultivacija
• bakteriološki pregled iskašljaja
• bakteriološki pregled punktata-aerobna i anaerobna kultivacija
• bakteriološki pregled eksudata-aerobna i anaerobna kultivacija
• bakteriološki pregled urina
• bakteriološki pregled stolice
• pregled stolice na kliconoštvo
• definitivna identifikacija bakterija
• serološka identifikacija bkterija iz redova salmonellae i shigellae (aglutinacija na pločici)
• grupna identifikacija beta hemolitičkog streptokoka

Mikologija:

• mikološki pregled brisa grla i nosa (kvasnice)
• mikološki pregled brisa oka
• mikološki pregled brisa uha
• mikološki pregled brisa uretre
• mikološki pregled brisa vulve
• mikološki pregled vaginalnog brisa i brisa cervikalnog kanala
• mikološki pregled iskašljaja
• mikološki pregled punktata
• mikološki pregled eksudata
• mikološki pregled urina
• mikološki pregled stolice
• mikroskopski pregled ljuspica promjene kože na gljivične elemente
• mikroskopski pregled strugotina sa nokta na gljivične elemente
• mikroskopski pregled dlake na gljivične elemenete
• kultivacija ljuspica sa promjene kože na prisustvo dermatofita
• kultivacija strugotina sa promjena na noktima na prisustvo dermatofita
• kultivacija dlake na prisustvo dermatofita
• kultura ljuspica sa promjena na koži i noktima na prisustvo kvasnica
• definitivna identifikacija plijesnio i kvasnica
• identifikacija dermatofita

Ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama:

• ispitivanje osjetljivosti izolovanih bakterija na antibakterijska sredstva (antibiogram)
• ispitivanje osjetljivosti kvasnica na antimikotike
• ispitivanje osjetljivosti mikoplazmi na antibakterijska sredstva

Parazitologija:

• pregled stolice na prisustvo crijevnih parazita
• perianalni otisak (celofanski otisak) na Enterobius vermicularis
• pregled sedimenta urina na Trichomonas vaginalis
• pregled ispirka zadnjeg svoda vagine na prisustvo Trichomonas vaginalis

Kontrola sterilnosti i higijenske ispravnosti vode, hrane, i predmeta opšte upotrebe:

• bakteriološki pregled briseva na sterilnost
• ispitivanje kontrole sterilizacije
• bakteriološko ispitivanje vode za piće
• bakteriološko ispitivanje higijenske ispravnosti namirnica (hrana)
• bakteriološko ispitivanje ispravnosti predmeta opšte upotrebe

Podijeli na socijalnim mrežama...