AKAZ-agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, počela sa ocijenom timova porodične medicine u tuzlanskom Domu zdravlja

IMG 0260

AKAZ-agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, počela sa ocijenom timova porodične medicine u tuzlanskom Domu zdravlja

Konkretno,radi se o 6 timova porodične medicine koji su ušli u proces akreditacije.

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr.Dražana Šimić,dr.Dženana Alimanović i dr.Malik Vodopić obavljat će vanjsku ocjenu šest timova porodične medicine Doma zdravlja Tuzla u svrhu akreditacije u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH (SZO), a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Delegaciju AKAZ-a primili su prim.dr.Suad Bijedić, direktor ustanove i prof.dr.Samir Mačković,pomoćnik direktora za medicinska pitanja.Razgovaralo se o porodičnoj medicini ali i pripremama za akreditaciju timova.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

Podijeli na socijalnim mrežama...