AKTIVNOSTI CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U OKTOBRU 2017 GODINE

IMG ce569add080a329eb7bfe5877be744ef V

AKTIVNOSTI CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U OKTOBRU 2017 GODINE

Tokom mjeseca oktobra obilježen je Međunarodni dan mentalnog zdravlja na temu „Stres na radnom mjestu“ nizom aktivnosti. Tako je 05.10.2017.god. održano predavanje u Edukativnom centru na temu „Stres na radnom mjestu i tehnike relaksacije“ a od strane Šefa CMZ-a Dr Zlatko Kalabić, dipl.med.sestre Meliha Hrustić i Mr.soc.rada Osmanović Nedima kojim su započete aktivnosti na obilježavanju mjeseca mentalnog zdravlja. Desetog oktobra je izvršena dodjela certifikata okupacionim terapeutima nakon jednogodišnje edukacije, i to med.sestrama/tehničarima: Nedim Ajšić, Erna Taslidža, Amela Mujkanović, Ismar Ramić.

Dvanaestog oktobra je u saradnji sa UG „Fenix“ održana radionica na temu „jačanje socijalnih vještina kod hronično oboljelih duševnih pacijenata“, te je i održan okrugli sto na kojem su prezentovane aktivnosti od strane CMZ-a u poboljšanju kvaliteta života pacijenata, od strane Mr.soc.rada Osmanović Nedima i Med.teh. Ajšić Nedima.

Dvanaestog oktobra u saradnji sa NVO Amica Educa održan je okrugli sto na temu „Stres na radnom mjestu“ a glavni predavač je bio Šef CMZ-a dr Zlatko Kalabić.

Trinaestog oktobra su uposlenici CMZ-a primjenom kućne posjte realizirali i rad na tehnikama kuhanja, u cilju stvaranja zdravih navika i stilova života, te zajedno sa pacijentiom skuhali ručak i tako obilježili dan mentalnog zdravlja.

Četrnaestog oktobra su Mr.soc.rada Osmanović Nedim i dipl.med.sestra Hrustić Meliha, održali predavanje na temu „Stres kod članova porodice oboljelih od duševne bolesti, način prevencije „ tehnike relaksacije.

Dvadeset sedmog i dvadeset osmog oktobra održan je i Sajam Medicine-Remedium, koji je održan u saradnji sa Porodičnom medicinom JZNU Dom Zdravlja Tuzla u Hotelu Tuzla, a na kojem su održana predavanja od strane dr. Zlatko Kalabić na temu „Mentalno zdravlje i stres na radnom mjestu“, dr. Edina Teskeredžić na temu „Depresija-zablude i činjenice“, dipl.med.sestra Meliha Hrustić na temu „Tehnike relaksacije“.

Pored ovih aktivnosti, održano je i niz gostovanja u emisijama sa područja Tuzlanskog kantona, a čija je glavna svrha bila promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih oboljenja. Sve rečeno uz neposrednu podršku menadžmenta doma zdravlja Prim.dr.Suada Bijedića,direktora ustanove i Prof.dr.Samira Mačkovića,pomoćnika direktora za medicinske poslove.

Podijeli na socijalnim mrežama...