AKTIVNOSTI SLUŽBI DOMA ZDRAVLJA TUZLA

IMG 1217

AKTIVNOSTI SLUŽBI DOMA ZDRAVLJA TUZLA

Veliki broj aktivnosti odvijao se posljednih mjeseci.Služba hitne medicinske pomoći kontinuirano je radila na održavanju kurseva za ljekare,medicinske sestre i tehničare te za specijalizovana zanimanja iz oblasti mjera životne potpore i prehospitalnog zbrinjavanja trauma sa naglaskom na usavršavanju manuelnih vještina kroz pratičan rad i vježbe primjenjene na realne scenarije hitnih stanja.

Redovno se odražavaju edukativni sastanci na kojima zdravstveni radnici koriste priliku da upoznaju nove medicinske metode kod liječenja i prevencije korisnika zdravstvenih usluga.Isti period je aktivan kada je u pitanju i stalna sestrinska edukacija posebno sa aspekta Polivalentne patronaže i Zdravstene njege u kući.

Ova dva odijeljenja nalaze se na novim lokacijama u domu zdravlja.Zbog lakše komunikacije sa pacijentima i pristupnosti odjeljenja su iz suterena Doma zdravlja (Medicina rada) premiještena u prostorije u prdužetku Službe hitne medicinske pomoći (ulaz odmah do SHMP).Ovim načinom pacijentima će biti omogućena brža i komunikacija i pružanje zdravstvene usluge ovih odjeljenja.

Podijeli na socijalnim mrežama...