Službe / Odjeljenja

SLUŽBE U ZAJEDNICI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Načelnik Službe: Prof. dr Samir Mačković
Glavni medicinar Službe: Fahrudin Jakubović dipl.med. teh


SLUŽBE U ZAJEDNICI

Centar za Mentalno Zdravlje

MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Centra: dr.Zlatko Kalabić, specijalista neuropsihijatar
Odgovorna sestra: dipl.med.ses. Meliha Hrustić
Radno vrijeme: 07.00 – 15.30 svaki radni dan
Kontakt infromacije : 035 368-411 lokal 207

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati i 07 – 19 sati
Telefon:035 368-411; 281-756 lokal 108
Šef Centra: Prim.dr.med.sc Dževad Džananović,
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut

Centar za specifična i nespecifična plućna obolenja

Centar za specifična i nespecifična plućna obolenja
Radno vrijeme: 07-15,30 sati i 07 – 19 sati
Telefon:035 368-411; 281-711, lokal 125
Šef Centra: Prim.prof.dr.med.sc Munevera Osmić,
Odgovorni tehničar: Ferzudin H.beganović, dipl.med. teh.

Centar za neurologiju

Centar za neurologiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 153
Šef Centra: Prim.prof.dr.med.sc , Emir Tupković
Odgovorna sestra: Mediha Nišić dipl.med.ses.

Centar za sportsku medicinu

Centar za sportsku medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 141
Šef Centra: dr Džemail Hrustić,specij. sport.med.
Odgovorna sestra: Lejla Đulbegović dipl.fizioterapeut

Centar za patologiju sluha, glasa i govora

Centar za patologiju sluha, glasa i govora
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 230 Šef Centra: mr. sc. Sabina Šehić
Odgovorna sestra: dipl. med. ses. Indira Iljazović
Radno vrijeme: 07:00 – 15.30 svaki radni dan
Kontakt informacije: 035 368 411; lokal 230

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Odjelenje za internu medicinu
Glavni medicinar Službe; Fahrudin Jakubović dipl.med. teh. 035 368-411 lokal 150
Odjeljenje za internu medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati Ponedeljak i Četvrtak 07-17,00 sati
Telefon: 035 368-411; lokal 109
Šef odjeljenja: Prim.dr.Zulfo Mujčinović kardiolog
Odgovorna sestra: Šerifović Samira dipl.medicinska sestra

Odjeljenje za ortopedske-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju

Odjeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 035 368-411; lokal 141
Šef odjeljenja: Prim.dr.Dubravka Bosankić
Odgovorna sestra: Fatka Čeliković medicinska sestra-tehničar

Odjeljenje za očne bolesti

Odjeljenje za očne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lokal 246
Šef odjeljenja: Prim.doc.dr.sc.Suzana Pavljašević
Odgovorna sestra: Sanela Brašnjić dipl.medicinska sestra

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lokal 122
Šef odjeljenja: prim. dr. Adisa Fakić, spec. otorinolaringolog
Odgovorna sestra: Mirhana Skopljak med.sestra-tehničar

Odjeljenje za kožno-venerične bolesti

Poliklinika za kožno-venerične bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; 368-464 lokal 209
Šef odjeljenja: Prim.dr.Meliha Ahmetbašić
Odgovorna sestra: Refija Hadžić dipl.medicinska sestra

Odelenje za interne bolesti

Glavni medicinar Službe; Fahrudin Jakubović dipl.med. teh. lokal 150

Odelenje za interne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati Ponedeljak i Četvrtak 07-17,00 sati
Telefon: 368-411; lokal 109
Šef službe: Prim.dr.Zulfo Mujčinović
Odgovorna sestra: Šerifović Samira dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za interne bolesti (u daljem tekstu Odjeljenje) pruža usluge iz oblasti interne medicine.
U okviru Odjeljenja postoje tri odsjeka:
• Odsjek za opšte interne bolesti
• Odsjek za hipertenziju i bolesti srca ( u okviru odjeljenja radi Kabinet za UZ srca , UZ krvnih sudova i holter-monitoring srca)
• Odsjek za dijabetologiju ( u okviru odsjeka radi Savjetovalište za
dijabetičare)

Usluge koje pruža Odjeljenje za interne bolesti:
Prvi i kontrolni konsultativno- specijalistički pregled iz opšte interne medicine, kardiologije i dijabetologije.

Konsultativni pregledi:
• za zapošljavanje
• pregledi iz domena opšte interme medicine, kardiologije i dijabetologije
• u sklopu sistematskih pregleda
• pregleda za ORS
• pregleda za IK
• za hirurške intervencije
• pregledi za dijagnostičke procedure sekundarnog i tercijarnog nivoa
• konsultativne preglede na zahtjev drugih specijalista
• konzilijarni pregledi

Ekg testiranje:
• snimanje EKG-a sa interpretacijom
• snimanje EKG-a sa opterećenjem (STEP TEST) i interpretacijom

Interpretacija:
• laboratorijskih pretraga
• radioloških, gastroenteroloških, kardioloških, alergoloških i
reumatoloških pretraga

UZ dijagnostika:
• ehokardiografija
• CD krvnih sudova
• UZ štitne žlijezde
• UZ abdomena
• UZ urotrakta
• Ekg holter-monitoring
• Parenteralna primjena terapije (infuziona, injekciona)
• Rana detekcija šećerne bolesti
• Registacija oboljelih od šećerne bolesti
• Edukacija oboljelih od šećerne bolesti ( savjetovalište):
• Pojedinačna, grupna, primarna i sekundarna prevencija šećerne bolesti
• Odredjivanje ŠUK-a
• Odredjivanje HbA1C
• Primarna i sekundarna prevencija kardioloških oboljenja
• Edukacija kardioloških bolesnika
• Mentorstvo ljekarima pripravnicima
• Mentorstvo specijalizantima obiteljske-porodične medicine
• Učestvovanje u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata
• Stručno usavršavanaje i uvodjenje novih medicinskih dostignuća u svakodnevni rad

Centar za sportsku medicinu

Centar za sportsku medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; 311-141
Šef službe: Prof.dr.sci.Samir Mačković
Odgovorna sestra: Đulbegović Lejla dipl.fizioterapeut
Centar za sportsku medicinu bavi se sportskim povredama, prevencijom poremećaja zdravlja u vezi sportskih aktivnosti, uključujući savjetovalište za ishranu, testiranjem sposobnosti sportista i drugim pitanjima vezanim za zdravlje sportske i rekreativne populacije.

Usluge:
• Sistematski pregled sportaša
• Prevencija sportskih povreda
• Fizikalna terapija bolnih stanja i sportskih povreda
• Preoperativna rehabilitacija
• Postoperativna rehabilitacija
• Izokinetička testiranja

Posebni programi:
• Testiranje sportaša
• Predpripreme i pripreme sportaša/individiualne i grupne
• Posebni programi za testiranje vrhunskih sportaša
• Metaboličko programiranje trenažnog procesa
• Programi suplementacije
• Proprioceptivni trening
• Sportski program za najmlađe uzraste
• Tercijarni program rehabilitacije

Sportski program uključuje:
• Specijalistički pregled i monitoring
• Edukaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 281-756
Šef službe: Prim.Prof.dr.med.sc Dževad Džananović,
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut
Centar za fizikalnu rehabilitaciju se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom reumatoloških, ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i pulmoloških bolesnika kao i djece sa deformitetima lokomotornog sistema, neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Usluge koje pruža Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Ljekarski pregledi – specijalista fizijatar:
• procjena opšteg zdravstvenog statusa,
• procjena statusa i funkcionalnosti lokomotornog aparata,

Terapijske procedure:
Tretman defektologa – defektolog-somatoped;

Kinezioterapija kod odraslih:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi za određena oboljenja i stanja pacijenta,
• program vježbi organizovan kroz individualne i grupne vježbe i program edukacije pacijenata za rad kod kuće.

Kinezioterapija kod djece:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije djece sa:
• neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, psihomotornim poteškoćama i deformitetima lokomotornog sistema,
• postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom sistemu,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi individualnog i grupnog tipa kao i program edukacije roditelja i djece za rad kod kuće

Elektroterapija:
• primjena raznih vrsta električne struje u svrhu liječenja kroz aplikacije jednosmjerne-galvanske struje, niskofrekventnih, srednjefrekventnih i visokofrekventnih struja.

Magnetoterapija:
• primjena elektromagnetnog polja u svrhu lijecenja povrijedjenih i oboljelih.

Sonoterapija:
• Podrazumijeva terapijsku primjenu zvučnih talasa, metodom direktne primjene na kozu tretiranog sa kontaktnim sredstvom ili indirektnom metodom –kroz vodu- na željenu regiju.

Fototerapija:
• Podrazumijeva primjenu vještački stvorene svjetlosne energije u vidu UV- ultraljubičaste i IR infracrvene svjetlosti u terapijske svrhe.

Termoterapija:
• Primjena toplote u terapijske svrhe u vidu zagrijavanja tijela- dovodjenjem toplote ili hladjenja tijela-oduzimanjem toplote.

Hidroterapija:
• Podrazumijeva spoljnu primjenu vode u cilju liječenja i osposobljavanja u okviru medicinske rehabilitacije, provodi se kroz; hidrotermalne, hidroelektrične, hidrokinetičke i hidrohemijske procedure.
Laseroterapija-primjena laserskih zraka u terapijske svrhe;

Manuelna masaža:
• Predstavlja metod primjene i djelovanja mehaničke energije stvorene aktivnošću terapeuta u vidu trenja,pritiska ili niza udaraca prenosi na tkiva i dublje organe preko kože i njenih struktura.

Limfna drenaža:
• Aparaturna limfna drenaža (terapija pritiskom koja ima za cilj zaostalu limfnu tekućinu vratiti natrag u cirkulaciju krvi i tako smanjiti i potpuno eliminisati edem na ekstremitetima.

Manuelna limfna drenaža (predstavlja precizne pokrete ruku terapeuta kroz masažne hvatove u cilju:
• povlačenja i smanjivanaja otoka na ekstremitetima,
• fiziološkog povećanja otpornosti organizma,
• vraćanja dimenzija ekstremiteta u u normalno stanje.

Odjeljenje za kožno-venerične bolesti

Odjelenje za kožno-venerične bolesti
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 368-464
Šef službe:Prim. dr.Meliha Ahmetbašić
Odgovorna sestra: Refija Hadžić dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za kožno-venerične bolesti bavi se prevencijom i unapređenjem zdravlja, dijagnostikovanjem i liječenjem kožno-veneričnih oboljenja kao i rehabilitacijom odnosno osposobljavanjem bolesnika za život sa bolešću (hronične kožne bolesti).

Usluge koje pruža Odjeljenje za kožno-venerične bolesti:
• specijalistički pregledi
• ocjena radne sposobnosti
• savjeti ljekara
• fizikalna terapija tečnim azotom
• fototerapija bioptron lampom
• sestrinske procedure i
• savjeti sestre

Posebni programi:
• Dermatoskopija (rano otkrivanje tumora kože)
• Program akomodacije – osposobljavanje bolesnika za život sa bolešću

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; lokal 112
Šef službe: prim. dr. Adisa Fakić, spec. otorinolaringolog
Odgovorna sestra: Mirhana Skopljak med.sestra-tehničar
Odeljenje za bolesti uha, grla i nosa bavi se prevencijom i unapređenjem zdravlja, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti uha, grla i nosa, kao i osposobljavanjem pacijenta za život sa bolešću.

Usluge koje pruža Odeljenje za bolesti uha, grla i nosa:
• specijalistički pregled
• ocjena radne sposobnosti
• savjeti ljekara i sestre
• inhalacije
• ispiranje uha
• lokalna primjena lijeka
• male primarne obrade rane iz područja uha grla i nosa

Posebni programi:
• Audiometrijsko-vestibulometrijska ispitivanja
(rano otkrivanje oštećenja sluha kod djece i odraslih)
• Intradermalna testiranja (inhalacioni i nutritivni alergeni)

Otorinolaringološki pregled uključuje:
• specijalistički pregled
• liječenje
• savjetovanje i edukaciju

Odjeljenje za očne bolesti

Odjeljenje za očne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; lokal 246
Šef službe: Prim.doc.dr.sc.Suzana Pavljašević
Odgovorna sestra: Sanela Brašnjić dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za očne bolesti se bavi prevencijom sljepila i drugih oboljenja oka, unapređenjem zdravlja, dijagnostikom i liječenjem očnih oboljenja, kao i rehabilitacijom ( akomodacijom), tj. osposobljavanjem bolesnika za život sa bolešću.

Usluge koje pruža poliklinika za očne bolesti:
• specijalistički pregledi
• ocjena radne sposobnosti
• prevencija slabovidnosti i sljepila
• ispitivanje mišića oka kod djece
• savjeti ljekara i sestre

Oftalmološki pregled uključuje:
• Određivanje naočara za djecu i odrasle
• Pregled očnog dna kod djece i odraslih
• Obrada i propisivanje kontaktnih sočiva
• Vađenje stranog tijela iz oka
• Obrada oka kod kauzoma (kontakt sa hemijskim sredstvom)
• Ispitivanje oka na osjetljivost boje
• Rani pregled očnog pritiska radi prevencije glaukoma
• Kontrolni pregled pacijenta sa glaukomom i dijabetesom u svrhu očuvanja vidne funkcije
• Rano otkrivanje slabovidnosti i strabizma kod djece
• Izvođenje vježbi vida i mišića oka
• Edukacija roditelje i djece o zaštiti i unapređenju vida

Odjeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju

Odeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe:Prim. dr.Dubravka Bosankić, ortoped
Odgovorna sestra: Fatka Čeliković medicinska sestra-tehničar
Odjeljenje se bavi zbrinjavanjem aktutnih i hroničnih promjena – bolova u predjelu lokomotornog sistema, te traumom.

Usluge i pregledi koje pruža Odeljenje za ortopedsko- traumatološke bolesti i opštu hirurgiju:
• prvi specijalistički pregled
• kontrolni pregled
• konsultativni pregled
• sistematski i ljekarski pregledi
• punkcije zglobova
• davanje lokalne anestezije
• obrada rane bez i sa suturom (šavom)
• obrada opekotina
• nekrektomije
• obrada upalnog procesa
• incizije
• davanje intra artikularnih injekcija – blokada
• odstranjenje manjih tumoroznih tvorevina
• hirurška intervencija oboljelog nokta (ablacia)
• skidanje kopči i šavova
• ekstrakcija stranog tijela
• previjanje
• repozicija i postavljanje imobilizacije
• fiksacioni zavoj
• postavljanje „šanc" okovratnika
• postavljanje zavoj „8" – matzen zavoj
• dezol zavoj
• postavljanje korektivnh gipseva
• gips za šaku i prste
• gips za lakat i podlakticu
• gips za skočni zglob
• tutor gips
• viseći cirkularni gips

Read more...

Služba Hitne medicinske pomoći

Načelnica Službe: dr. Lejla Kuluglija Memišević, spec. urgentne medicine Glavni medicinar Službe : dipl.med.teh. Eldin Hasanbašić Kontakt informacije: 035 368 411;HITNI POZIV: 124 Hitna pomoć Prostorije službe Hitne medicinske pomoći poslije renoviranja Prostorije službe Hitne medicinske pomoći prije renoviranja
Read more...

Služba opšte porodične medicine

Načelnica službe : Prim.dr.Samira Srabović,specijalista opšte/porodične medicine Glavna medicinska sestra: Elmedina Hadžić,diplomirana medicinska sestra Kontakt Telefon: 035 368-411 kartoteka prizemlje I 035 368-437,kartoteka prizemljeII 035 368-427,centar porodične prizemlje 035 368-431,prizemlje 035 368-436 ODJELJENJE U SJEDIŠTU SA AMBULANTAMA Šef odjeljenja: dr.Snežana Hrustić,specijalista porodične medicine Odgovorna sestra odjeljenja: Amra Bučuk,diplomirana medicinska sestra Kontakt Telefon: 035 368-411 kartoteka prizemlje I 035 368-437,kartoteka prizemljeII 035 368-427,centar porodične prizemlje 035 368-431,prizemlje 035 368-436 Radno vrijeme od 07.00-21.00 sati radnima danima, praznikom nema promjena DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU Šef dispanzera:prim.dr.Ševala Paloš,specijalista pedijatar Odgovorna sestra dispanzera:Adnedina Lugavić UPOSLENICI DISPANZERA Doc.dr.med.sc.prim Mirjana Remetić,specijalista pedijatar Prim.dr.Tonka Mrkajić,specijalista pedijatar Prim.dr.Selma Memić.specijalista pedijatar Prim.dr.Mirela Mujkić,spcecijalista pedijatar Prim.dr.Mirela Tobudić,specijalista pedijatar Prim.dr.Vesna Jahić,specijalista pedijatar Dr.Zinaida Topčić,specijalista pedijatar Mr.sc.dr Dijana Dugonjić,specijalista pedijatar Prim.dr.Abdulah Hasanović,specijalista pedijatar MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI Mirsada Dropić Hasiba Ćorić Jasminka Jahić Hajrija Muhamedbegović Damira Imširović Senaida Pjanić Sajda Hasanović Mersida Pirić Mina Hasanović Azur Dervišagić Lidija Džinić Jasmina Muratović Larisa Jašarević Ervina Poljić Nirmala Behđetović Kontakt telefon: 035 368-411 lokal 144 Centar za vakcinaciju 035 368-411 lokal 174 Dispanzer radi od 07.00-21.00 sati radnima danima a subotom i nedjeljom od 08.00-16.00 sati Centar za vakcinaciju radi radnim danima od 07.00-15.00 sati.Navedeno radno vrijeme nemijenja se ni u vrijeme praznika. DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I OMLADINE Šef dispanzera: prim.dr.Nermina Đulović,specijalista školske medicine Odgovorna sestra dispanzera:Alisa Šišić,diplomirana medicinska sestra UPOSLENICI DISPANZERA dr.sc.med.Enes Halilović, specijalista porodične/obiteljske medicine dr.Suad Škripić,specijalista urgentne medicine dr.Zana Đulović,doktor medicine dr.Sabina Ademović Džambić,doktor medicine MEDICINSKE SESTRE Senada Bašić Begičić Nermina Devoli Almira Husejnefendić Tonka Banović Safija Hasanbašić Kontkat telefon: 035 368-411 lokal 160 Dispanzer radi od 07.00-21.00 sati radnima danima a subotom i nedjeljom od 08.00-14.00 sati. Nedjelja neradna.Radno vrijeme se nemijenja ni praznicima DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA Šef dispanzera: prim.dr.Nermina Đulović,specijalista školske medicine Odgovorna sestra dispanzera:Mediha Ovčina,diplomirana medicinska sestra MEDICINSKE SESTRE Mevlida Tanović Kontakt telefon: 035 368-411 lokal 163 Dispanzer radi od 07.00-15.15 sati radnima danima a subotom od 08.00-14.00 sati. Nedjeljelja i državni praznici su neradni. ODJELJENJE POLIVALENTNE PATRONAŽE Odgovorna sestra odjeljenja: Sadika Fazlić,diplomirana medicinska sestra MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI Ilinka Mujčinović Azira Mehanović Nusreta Ramić Arnela Mešić Samira Sejdinović Azra Hrustić Kontakt telefon:035 368-411 lokal 217 Radno vrijeme 07.00-15.15 sati radnima danima,subota od 07.00-13.00 praznicima nema promijena a nedjelja je neradna. ODJELJENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI Šef odjeljenja: dr.Enida Jusufović,specijalista porodične medicine Odgovorna sestra odjeljenja: Sandr Đurić,diplomirana medicinska sestra MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI Đerek Vedran Adila Saidović Senada Ibrahimović Senada Sović Damir Ismajlovski Amel Škripić Alen Majdančić Mirza Ahmetović Emina Mandžukić Emil Đozić Amira Ismailefendić Asja Kalesić Kontakt telefon: 035 368-411 lokal 218 i 228 Radno vrijeme odjeljenja od 07.00-15.15 radnima danima,subota od 07.00-13,00 sati nedjelja i praznici neradni
Read more...
1

SLUŽBA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – MEDICINA RADA

Medicina rada, kao preventivna disciplina, se bavi poslovima očuvanja i unapređenja zdravlja radnika, njihove radne sposobnosti i stvaranja sigurne i zdrave radne sredine. Služba pruža specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika u skladu sa članom 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti "Sl. Novine FBiH" broj 46/10.

Realizacija zadataka u Službi se ostvaruje putem timskog rada stručnjaka različitih profila: ljekara specijalista medicine rada, ljekara drugih specijalnosti – konsultanata, psihologa , inžinjera zaštite na radu, socijalnih radnika i stručnjaka drugih profila.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

• Odjeljenje specifične zdravstvene zaštite sa funkcionalnom dijagnostikom i preduzetim ambulantama

• Odjeljenje za ocjenjivanje radne sposobnosti

• Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju

Načelnica:.......................................................................... mr. med. sc. dr. Sabina Bećirović, spec. med. rada
Glavna medicinska sestra:.......................................... dipl. med. teh. Tatjana Aščerić

Rad se obavlja od 07 do 15 sati svakim radnim danom a po potrebi i subotom u sjedištu Službe , a po zahtjevu korisnika naših usluga i na terenu u sjedištu privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona i izvan.

Telefon Službe: 035 368-423
E-mail : [email protected]

Služba zapošljava ukupno 35 zaposlenika i to:

  • 11 doktora medicine, od kojih je 9 specijalista medicine rada i dva doktora opšte medicine rada. Među specijaliastima medicine rada, jedan je doktor medicinskih nauka, tri magistra medicinskih nauka i 6 primarijusa.
  • 24 medicinske sestre - tehničari od kojih su 4 diplomirane medicinske seste tehničari, jedna je magistar zdravstvenih nauka.

Read more...

Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica

Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica
Radno vrijeme: 07-15
Telefon: 368-411
Načelnik službe: Prim.dr.Amra Habibović
Glavna sestra: Sejdinović Jasmina dipl.medicinska sestra

Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica JZNU Dom zdravlja „ dr Mustafa Šehović" Tuzla bavi se pregledima u cilju dijagnostikovanja i liječenja bolesti genitalnog trakta žena, dijagnostifikovanjem trudnoće, praćenjem trudnoće, kontrolom rizične trudnoće, preventivnim sistematskim pregledima u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja genitalnog trakta žena, očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog zdravlja i edukacijom u smislu promocije zdravih stilova života kao i prenatalnim otkrivanjem urođenih genetskih bolesti.
Usluge koje pruža služba zdravstvene zaštite žena i trudnica:

1. Pregledi na primarnom nivou u smislu:
• ispitivanje i liječenje bolesti genitalnog trakta,
• ispitivanje i liječenje steriliteta,
• otkrivanja i vođenja trudnoće.

2. Dijagnostičke procedure:
• kolposkopija,
• UZ ginekološki,
• Ehomamografija dojki,
• UZ trudnica.
• Fetalni screening,
• CD,
• uzimanje brisa po Papanikolau,
• uzimanje vaginalnog sekreta,
• uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva,
• mikroskopski preparat- obično bojenje,
• kvalitativni pregled urina –test trakom.

3. Rad u savjetovalištvima:
• za planiranje porodice,
• za trudnice,

4. Intervencije:
• explorativna kiretaža cervikalnog kanala,
• prekid trudnoće,
• lokalna aplikacija ljeka,
• tuširanje grlića matreice,
• skidanje šavova, kopči sa toaletom i previjanjem,
• lavatio vaginae,
• aplikacija intruterinog uloška,
• vađenje intrauterinog uloška,
• aplikacija pesara,
• extrakcija pesara,
• incizija abscesa dojke,
• stručna pomoć u porođaju kod kuće.

5. Ostale usluge:
• sistematski ginekološki pregledi,
• zdravstveno predavanje,
• pregledi I stepene ljekarske komisije,
• rad sa grupom i škola za trudnice.

Read more...

Služba za poboljšanje kvaliteta

Služba za poboljšanje kvaliteta
Radno vrijeme: 07-15
Telefon: 368-411
Menadžer kvaliteta: Prim dr Lejla Mačković
Koordinator za upravljanje rizikom: Spomenka Omanović, Diplomirana medicinska sestra

SLUŽBA OBAVLJA SLJEDEĆE POSLOVE:
• Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svim organizacionim jedinicama Ustanove,
• Praćenje i unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
• Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije,
• Rad na ispunjavanju standarda, kriterija i indikatora predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima,
• Standardizacija medicinske dokumentacije,
• Provođenje postupka po žalbama bolesnika,
• Mjerenje zadovoljstva korisnika i zaposlenika,
• Vođenje postupka akreditacije Ustanove,
• Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom.

SISTEM KVALITETA
Zdravstveni sistem, medicinsko osoblje i ostali zaposlenici u zdravstvenim ustanovama u poslednjih 10-15 god. suočavaju se sa zahtjevima društva i korisnika zdravstvenih usluga za većim kvalitetom zdravstvene zaštite i manjim rizicima od nepovoljnih ishoda liječenja i pojedinih dijagnostičkih procedura.
Usvajanjem Politike (juli 2003.), donošenjem Zakona o poboljšanju kvaliteta i akreditaciji (oktobar 2005.), i Odlukom o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05), Vlada Federacije BiH je obavezala sve relevantne aktere u zdravstvu, a Zakon sva ministarstva zdravstva da organiziraju i sve javne i privatne zdravstvene ustanove da uvedu sisteme poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
Odlukom Upravnog odbora 2005. godine započinje proces promjena u JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „dr Mustafa Šehović" Tuzla s ciljem uspostavljanja sistema poboljšanja kvaliteta u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju, AKAZ. Taj dugotrajan i zahtijevan proces koji iziskuje potpuno uključivanje menadžmenta i svih ostalih zaposlenika Ustanove, jedini je izlaz ukoliko želimo biti ustanova s kompetentnim i konkurentnim zdravstvenim službama i zadovoljnim korisnicima.

ORGANIZACIONA STRUKTURA SISTEMA KVALITETA:

Organizacionu strukturu sistema za kvalitet čini:
• Komisija za poboljšanje kvaliteta
• Služba za poboljšanje kvaliteta
Komisiju za poboljšanje kvaliteta čini:
• Menadžer za kvalitet ( predsjednik )
• Načelnici organizacionih jedinica
• Kordinator za upravljanje rizikom
• Predstavnici medicinskih sestara i tehničara
• Predstavnici administrativnog osoblja
• Predstavnici pacijenata
Komisija je nadležna za:
• Uspostavu, razvoj i upravljanje sistemom kvaliteta u Ustanovi.
• Strateško planiranje i donošenje odluka o smjernicama i postupcima osiguranja i poboljšanja kvaliteta.
• Predlaganje konkretnih projekata i aktivnosti radi osiguranja i poboljšanja kvaliteta.
• Osiguranje djelotvornosti postupaka unapređenja kvaliteta i nadziranje efikasnosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i poboljšanje kvaliteta u svim organizacionim jedinicama Ustanove.
U realizaciji definisanih nadležnosti Komisija za kvalitet:
• Učestvuje u definisanju, prijedlaganju i redefinisanju vizije, misije, politike i ciljeva kvaliteta.
• Analizira izvještaje o preispitivanju sistema za osiguranje kvaliteta.
• Analizira izvještaje o internim i eksternim provjerama kvaliteta.
• Razmatra inicijative i izvještaje o kvalitetu.
• Predlaže direktoru Ustanove usvajanje dokumenata sistema kvaliteta i učestvuje u njihovoj izradi.
• U cilju realizacije zadataka definisanih Pravilnikom o poboljšanju kvaliteta i relevantnim propisima iz oblasti osiguranja kvaliteta, predlaže imenovanje posebnih stručnih tijela, komisija i timova.

Read more...

Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij

Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 281-615
Šef službe: Prim.mr.ph.Ljiljana Babović
Odgovorna sestra: Elvira Jusić dipl.inž. medicinsko lab. dijagnostike

Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij je medicinska jedinica u sastavu JZNU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović" Tuzla sa osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja opšte medicinske biohemije i hematologije te hitne laboratorijske dijagnostike. Sve pretrage izrađuju se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse.

Usluge koje pruža odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij:
Hematološke analize:
• Crvena krvna slika (hemoglobin, hematokrit, eritrociti,MCV, MCH, MCHC)
• Krvna slika (crvena krvna slika +leukociti+trombociti)
• Kompletna krvna slika (crvena krvna slika, leukociti, diferencijalna krvna slika, trombociti)
• Leukociti
• Trombociti
• Sedimentacija eritrocita
• Vrijeme krvarenja, vrijeme zgrušavanja
• Fibrinogen
• Retikulociti
• Apsolutni broj eozinofila
• Bris nosa na eozinofile

Biohemijske analize:
Pretrage u serumu
• Bilirubin ukupni
• Bilirubin konjugovani
• Glukoza
• Urea
• Kreatinin
• Mokraćna kiselina
• Alfa-amilaza
• AST
• ALT
• GGT
• LDH
• Kalcij ukupni
• Fosfat
• Kalij
• Natrij
• Hloridi
• Željezo
• TIBC/UIBC
• Proteini ukupni
• Albumini
• Holesterol ukupni
• HDL holesterol
• LDL holesterol
• Trigliceridi
• CRP
• Reumatoidni faktor
• OGTT (II i V mjerenja)
• Glikolizirani hemoglobin
• Klirens kreatinina
• Riziko faktor

Pretrage u urinu:
• Alfa amilaza
• Fizikalni pregled urina (boja, izgled, relativna gustoća)
• Hemijski pregled urina (test traka – 10 parametara)
• Mikroskopski pregled urina
• Fosfat-anorganski
• Kalcij ukupni
• Glukoza
• Kalij
• Natrij
• Hloridi
• Urea
• Kreatinin
• Mokraćna kiselina
• Melanin
• Stolica na okultno krvarenje

Ukoliko zbog zdravstvenih razloga niste u mogućnosti doći na Odjeljenje uzorak krvi može Vam uzeti osoblje Odjeljenja zdravstvene njege u kući kod Vas u stanu.Vaše analize će biti gotove isti dan, a ukoliko postoji potreba za hitnim nalazima:
• Krvna slika
• Leukociti
• Trombociti
• CRP
• Sedimentacija eritrocita (I sat)
• Glukoza
• Bilirubin ukupni
• Kompletna analiza urina

Read more...

Odjeljenje Mikrobiologija

Odjeljenje Mikrobiologija
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe: Dr.Selma Vugić
Odgovorna sestra: Devedžić Hadžira medicinska sestra-tehničar

Odjeljenje Mikrobiologija pripada Službi medicinske dijagnostike, u sastavu Javne zdravstveno nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović" Tuzla. Osnovna djelatnost mikrobiološkog laboratorija je izolacija i identifikacija mikroorganizama, a sve pretrage izrađuju se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse.

Usluge koje pruža odjeljenje mikrobiologija:

Bakteriologija:

• bakteriološki pregled brisa grla i nosa
• bakteriološki pregled brisa oka
• bakteriološki pregled brisa uha
• bakteriološki pregled brisa uretre
• pregled direktnog mikroskopskog preparata uretre na Neisseria goonorheae
• bakteriološki pregled vulve
• bakteriološki pregled vaginalnog i brisa cervikalnog kanala
• aerobna i anaerobna kultivacija
• pregled brisa cervikalnog kanala na micoplasme,(Mycoplasma Hominis i Ureplasma urealyticum)
• bakteriološki pregled sperme-aerobna i naerobna kultivacija
• bakteriološki pregled iskašljaja
• bakteriološki pregled punktata-aerobna i anaerobna kultivacija
• bakteriološki pregled eksudata-aerobna i anaerobna kultivacija
• bakteriološki pregled urina
• bakteriološki pregled stolice
• pregled stolice na kliconoštvo
• definitivna identifikacija bakterija
• serološka identifikacija bkterija iz redova salmonellae i shigellae (aglutinacija na pločici)
• grupna identifikacija beta hemolitičkog streptokoka

Mikologija:

• mikološki pregled brisa grla i nosa (kvasnice)
• mikološki pregled brisa oka
• mikološki pregled brisa uha
• mikološki pregled brisa uretre
• mikološki pregled brisa vulve
• mikološki pregled vaginalnog brisa i brisa cervikalnog kanala
• mikološki pregled iskašljaja
• mikološki pregled punktata
• mikološki pregled eksudata
• mikološki pregled urina
• mikološki pregled stolice
• mikroskopski pregled ljuspica promjene kože na gljivične elemente
• mikroskopski pregled strugotina sa nokta na gljivične elemente
• mikroskopski pregled dlake na gljivične elemenete
• kultivacija ljuspica sa promjene kože na prisustvo dermatofita
• kultivacija strugotina sa promjena na noktima na prisustvo dermatofita
• kultivacija dlake na prisustvo dermatofita
• kultura ljuspica sa promjena na koži i noktima na prisustvo kvasnica
• definitivna identifikacija plijesnio i kvasnica
• identifikacija dermatofita

Ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama:

• ispitivanje osjetljivosti izolovanih bakterija na antibakterijska sredstva (antibiogram)
• ispitivanje osjetljivosti kvasnica na antimikotike
• ispitivanje osjetljivosti mikoplazmi na antibakterijska sredstva

Parazitologija:

• pregled stolice na prisustvo crijevnih parazita
• perianalni otisak (celofanski otisak) na Enterobius vermicularis
• pregled sedimenta urina na Trichomonas vaginalis
• pregled ispirka zadnjeg svoda vagine na prisustvo Trichomonas vaginalis

Kontrola sterilnosti i higijenske ispravnosti vode, hrane, i predmeta opšte upotrebe:

• bakteriološki pregled briseva na sterilnost
• ispitivanje kontrole sterilizacije
• bakteriološko ispitivanje vode za piće
• bakteriološko ispitivanje higijenske ispravnosti namirnica (hrana)
• bakteriološko ispitivanje ispravnosti predmeta opšte upotrebe

Read more...

Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju

Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe: Dr.Dubravka Bosankić
Odgovorna sestra: Jasminka Insanić medicinska sestra-tehničar

Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju, kao dio JZNU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović" Tuzla, organizira rad prema potrebama zajednice. Poliklinika se bavi zbrinjavanjem aktutnih i hroničnih promjena – bolova u predjelu lokomotornog sistema, te traumom.

Usluge i pregledi koje pruža Poliklinika za ortopedsko- traumatološke bolesti i hirurgiju:
• prvi specijalistički pregled
• kontrolni pregled
• konsultativni pregled
• sistematski i ljekarski pregledi
• punkcije zglobova
• davanje lokalne anestezije
• obrada rane bez i sa suturom (šavom)
• obrada opekotina
• nekrektomije
• obrada upalnog procesa
• incizije
• davanje intra artikularnih injekcija – blokada
• odstranjenje manjih tumoroznih tvorevina
• hirurška intervencija oboljelog nokta (ablacia)
• skidanje kopči i šavova
• ekstrakcija stranog tijela
• previjanje
• repozicija i postavljanje imobilizacije
• fiksacioni zavoj
• postavljanje „šanc" okovratnika
• postavljanje zavoj „8" – matzen zavoj
• dezol zavoj
• postavljanje korektivnh gipseva
• gips za šaku i prste
• gips za lakat i podlakticu
• gips za skočni zglob
• tutor gips
• viseći cirkularni gips
• skidanje gipsa
• očitavanje rengen snimaka
• ultrazvučni pregled kukova

Posebni programi:
• Povremeni sistematski pregledi u školama

Read more...
6

ODJELJENJE ZA PROFESIONALNU PATOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU

Šef odjeljenja za profesionalnu patologiju i toksikologiju: ......... Prim.prof. dr. med. sci. Nurka Pranjić
Odgovorna sestra odjeljenja: .............................................................dipl.ms Alma Mujačić

1. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju pruža sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite radnika i nastavna je baza za dodiplomsku i postdiplomsku edukaciju kadrova (uključujući specijalizaciju medicine rada i sporta, subspecijalizacije.... doedukacije...) u kliničkom dijelu medicine rada, kao i u javnozdravstvenom sektoru Univerzitetima za područje zdravlja i sigurnosti na radu i okolišu (faktorima radne klime/ okoliša/ životnog okoliša koji obezbjeđuje život, zdravlje i sigurnost na radu svim radnicima/ ne samo onima koji su zaposleni na posebnim radnim mjestima). Provodi promociju i primarnu zdravstvenu zaštitu na radnom mjestu. Odjeljenje sarađuje sa zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zastite (u kantonu, entitetima BiH, internacionalnim institucijama) i pruža stručnu, konsultativnu i metodološku pomoć drugim službama/ odjeljenjima u zdravstvu i subjektima odgovornim za sigurno radno mjesto.

2. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju ima osnovni zadatak da kroz procjenu rizika pravovremeno prepozna simptome i znake poremećaja koji se uzročno posljedično mogu dovesti u vezu sa profesionalnim štetnostima, rizicima i opasnostima radnog mjesta, pravovremeno dijagnostikuje, liječi i/ili rehabilitira, profesionalno rehabilitira, predloži eventualnu adaptaciju radnog mjesta u cilju prevencije povreda na radu, profesionalnog oboljevanja, ireverzibilnih hroničnih oboljenja i ranog invalidiziranja radnika, te ranog vraćanja radnika na posao stabiliziranog zdravstvenog stanja (koji najčešće djeluje kao faktor ozdravljenja u adaptiranu radnu sredinu sa povremenim fazama fleksibilnog radnog vremena).

3. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju je jedino odjeljenje na Kantonu (ali i u Fedreaciji BiH/ Republici Srpskoj) koje obzirom na ljudske resurse (univerzitetski, tercijalni nivo polikliničke zdravstvene zaštite) i iskustvo dobre prakse otkriva, verificira i vodi registar profesionalnih bolesti i povreda na radu (vještači procjenom rizika i verificira profesionalna oboljenja i sporne povrede na radu, popunjava prijavu za profesionalnu bolest) prevenira distres na radu izazvan različitim faktorima stresa među kojima je često i mobing ponašanje/ akt nasilja u cilju promocije mentalnog zdravlja, preko mentalne rehabilitacije i okupacione terapije do ranog vraćanja izloženih na radno mjesto. Koristi metodu medijacije sa akterima radne sredine.

4. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju vodi registre za privremenu spriječenost za rad, registre za profesionalne bolesti, registre povreda na radu, registre bolesti u vezi s radom, te registre prekancerogenoza: radnika izloženih karcinogenim faktorima prema IARC. Zadatak joj je kontinuirana evaluacija i monitoring podataka registara, analizira i predlaže programa i mjere za prevazilaženje negativnih parametara i ishoda u odnosu na zdravlje i invalidiziranje radnika.

5. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju ima zadaću da dijagnostikuje, prati i predlaže mjere prevencije za bolesti vezane uz rad i kreira promotivne programe (interventni programi). Odjeljenje planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika

Read more...