Dom zdravlja nabavio vrhunski spirometar

SPIROMETAR

Dom zdravlja nabavio vrhunski spirometar

Dioničko društvo BH Telecom objavilo je je javni oglas/natječaj za dodjelu donacija u 2012 godini.Tuzlanski Dom zdravlja učetvovao je u konkursu sa projektom „Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga”.

Osnova projekta bila je nabavka nove medeicinske opreme. Obzirom da je projekat ocijenjen kao kvalitetan i stručan BH Telecom je odobrio donaciju u iznosu od 7000,00 KM. Projekat je prvenstveno predviđao nabavku opreme za brzo i efikasno pružanje zdravstvene usluge te razvoj aktivnosti prevencije i ranog otkrivanja oštećenja zdravlja.

Ovim sredstvima Dom zdravlja Tuzla nabavio je vrhunski spirometar kojise već koristi i značajno doprinosi dijagnostici stanja korisnika zdravstvenih usluga iz ove oblasti. Pored spirometra nabavljen je i potrošni materijal koji je prijeko neophodan za daljni kvalitetan rad.

Dom zdravlja Tuzla će i dalje nastojati da kvalitetnim projektima učestvuje na konkursima a sve u svrhu što bolje i kvalitetnije zdravstvene brige za korisnike usluga ove ustanove.

Podijeli na socijalnim mrežama...