Dotrening programa iz porodične medicine ( PAT )

Picture_305

Dotrening programa iz porodične medicine ( PAT )

Program Dodatne Obuke za Sastave Porodične Medicine I Podrška Residentima Porodične Medicine u  FB&H

Tuzla je od sutra 29.novembra domaćin projekta Programa dodatne obuke za Sastave Porodične medicine i podrške residentima porodične medicine u F BiH koji počinje u 09.00 sati u kongresnoj dvorani Dramar centra u Slavinovićima.Na uvodnoj konferenciji obratit će se ;Prim. Dr Kasim Brigić – Direktor Doma zdravlja sa poliklinikom „Dr. Mustafa Šehović“ TuzlaProf.dr.med.sci. Nada Pavlović- Čalić- Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona; Prim. Dr Vildana Doder –pomoćnik ministra zdravstva FBiH- Uvod u projektne aktivnosti;

Stručni domaćin podržan od strane federalnog ministarstva zdravstva je Edukativni centar porodične medicine tuzlanskog Doma zdravlja uz stručno vodstvo doc.dr.sc.Azijade Beganlić šefa EUCPM-a.

Razvojni cilj Projekta je da ojača efikasnost zdravstvenog sistema putem restruktuiranja primarne zdravstvene zaštite kroz konsolidaciju uvodjenjem modela Porodične Medicine; kao I da ojača procese donošenja politika putem razvoja I implementacije sistema za monitoring I evaluaciju izvedbe u sektoru zdravstva.Projekat je ko-finansiran od strane Razvojne Banke Vijeća Evrope (CEB) I Vlade Federacije Bosne I Hercegovine (FBiH) te Kantonalnih Vlada.Projekat se nalazi u finalnoj godini implemenacije I ocjenjen je zadovoljavajućim od strane team-a Svjetske Banke, nakon monitoringa I evaluacije indikatora uspješnosti/izvedbe.Konsekventno naprijed navedenom ,Dodatno Financiranje za period 2011-2014 je dogovoreno nakon konsultacija obavljenih izmedju Svjetske Banke I zvaničnika Bosne I Hercegovine a koji je imao za cilj da osigura dodatna kreditna sredstva za nastavak Projekta.Kao rezultat, obavljeni su uspješni pregovori sa Svjetskom Bankom za Dodatno Financiranje putem IDA kreditnih sredstava, nakon kojih je slijedilo odobrenje od strane Upravnog Odbora Svjetske Banke  a  za potrebe produženja Projekta u oba BH entiteta.

Projektne aktivnosti će biti implementirane kroz tri projektne komponente: 1. Restruktuiranje Primarne Zdravstvene Zaštite; 2. Unaprijedjenje Kapaciteta Upravljanja Zdravstvenim Sektorom; 3. Zdravstva i Projektna Podrška. U okviru Komponente 1 Restruktuiranje Primarne Zdravstvene Zaštite, planirano je da se nastavi sa ojačavanjem resursa na području unaprijedjenja vještina vezanih za Porodičnu Medicinu, uzimajući u obzir činjenicu da čak I sa značajnim brojem doktora I sestara koje su dobile obuku na polju Porodične medicine, nastavljamo da se suočavamo sa manjkom team-ova Porodične Medicine u odnosu na broj stanovnika u Federaciji te njihovih zahtjeva i potreba u pogledu Primarne Zdravstvene Zaštite.

Podijeli na socijalnim mrežama...