EDUKATIVNI SASTANAK U ORGANIZACIJI SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

IMG 0095

EDUKATIVNI SASTANAK U ORGANIZACIJI SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Izuzetna predavanja specijalizanata urgentne medicne.“Trijažni postupak povrijeđenih i urgentnih bolesnika“bila je tema o kojoj je prisutnima govorio dr Igor Pejić,specijalizant urgnetne medicine dok je o „Prevenciji aresta i inicijalnog tretmana“ govorila dr.Azra Hamzić,specijalizant urgentne medicine.

Osnovna svrha trijaže povrijeđenih je kategorizacija pacijenata po hitnosti, a osnovni princip trijaže je korišćenje ograničenih resursa tako da od njih ima korist što više osoba. Trijažna kategorizacija omogućava i obezbjeđuje pravilnu i pravovremenu procjenu svih pacijenata na mjestu povrede ili povrijeđenih koji samostalno dolaze u Službe hitne medicinske pomoći.. Pri tome trijažne kategorije zapravo određuju redoslijed zbrinjavanja kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila mogućnost incidentnih događaja,između ostalog moglo se čuti na ovim predavanjima.

Podijeli na socijalnim mrežama...