EVROPSKA SEDMICA IMUNIZACIJE

IMUNIZACIJA 1

EVROPSKA SEDMICA IMUNIZACIJE

Krajem aprila 2017. godine, obilježene je sedmica imunizacije pod sloganom „Imunizacija je važna“. Povodom toga organizovano je edukativno predavanje za roditelje i djecu u Udruženju „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ Tuzla i u kolektivnom prognaničkom naselju Špionica sa ciljem da se stavi akcenat na važnost imunizacije i unapređenje znanja učesnika vezano za temu.

Edukativne radionice su urađene u saradnji sa g-đom Adnedinom Lugavić, dipl. med. sestra, g-đom Ervinom Poljić, g-đom Damirom Imširović i g-đom Lidijom Džinić uposlenicama Dispanzera za predškolsku djecu JZNU Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla koje kontinuirano u toku cijele godine rade na promociji vakcinacije.

Realizovane su 4 radionice: 2 radionice za djecu uzrasta od 5-15 godina i 2 radionice za roditelje. Radionicama je edukovano oko 100 korisnika Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici, učenika OŠ „Centar“ Tuzla i učenika Osnovne škole „Špionica“, kao i njihovih roditelja. Osnovni cilj ovih aktivnosti bio je podizanje svijesti o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja svakog pojedinca, a posebno djece.

Ovom prilikom je još jednom naglašeno:
„Imunizacija je veoma efikasna preventivna mjera zaštite pojedinca od zaraznih bolesti. Njen osnovni cilj je sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Zahvaljujući imunizaciji neke zarazne bolesti se ne javljaju epidemijski, a neke su i potpuno iskorijenjene, kao što su npr. velike boginje. Značaj imunizacije za javno zdravlje je neprocijenjiv i ogroman. Osim individualne zaštite koju postižemo vakcinacijom, sprovođenjem programa obavezne vakcinacije djece određenog uzrasta postižemo visoke stope kolektivnog imuniteta.“

Podijeli na socijalnim mrežama...