INTERNACIONALNI KONGRES O ANKSIOZNOSTI (MASHHAD IRAN)

Photo0204

INTERNACIONALNI KONGRES O ANKSIOZNOSTI (MASHHAD IRAN)

Nedavno održanom kongresu jedini sa naših prostora,Prof dr Sci Emir Tupković šef odjela neurologije u tuzlanskom Domu zdravlja je u vrlo kratkom vremenskom intervalu od svega 7 dana, na distanci većoj od 3500 km prezentirao ukupno 7 radova. Naime u Masshad-u, po veličini drugom gradu u Iranu, na poziv organizatora gostovao je na Prvom internacionalnom kongresu o anksioznosti (po Razavi klinici u kojoj se odvijao nazvan Prvi Razavi internacionalni kongres o anksioznosi) .  

Održao je predavanja na temu „ELECTRONEUROGRAPHY OF MEDIAN AND ULNAR NERVES, ANXIETY AND DEPRESSION IN POSTTRAUMATIC STRESS DISORDERS”. Predstavljen je niz neurofizioloških istraživanja u periodu od 7 godina na respektabilnoj grupi ispitanika kojima se pokušao objasniti slijed događanja koji prethodi oštećenju perifernog nervnog sistema pacijenata sa posttraumatskim stresnim poremećajem.

Sala u kojoj se kongres održavao imala je kapacitet preko 500 mjesta i uglavnom je bila potpuno ispunjena. Učesnici kongresa su bili afirmirani stručnjaci raznih profila (psihijatri, psiholozi, neurolozi, neurohirurzi, neurobiolozi, molekularni genetičari, kardiolozi) iz raznih dijelova svijeta (najveći broj iz SAD, potom Kanade, Brazila, Južnoafričke republike, Australije, Indije, iz nekoliko centara iz Evrope: Velike Britanije, Njemačke, Švedske, Švajcarske, Italije) itd. Naravno, bio je velik broj afirmiranih stručnjaka i iz zemlje domaćina, Irana. Uglavnom je riječ o vrhunskim stručnjacima u svojoj oblasti koji su afirmaciju stekli van granica ove zemlje. Nekolicina njih, uključujući i organizatora Prof. Dr. Ali Gorji-a, je zapravo i zaposlena u kliničkim i istraživačkim centrima izvan Irana.

Osim predavanja, Prof Tupković je imao ulogu Predsjedavajućeg jedne oralne sesije, te poster prezentacije u kojoj je odlučivao o nagradi za najbolji poster.

Ali_2

“Praktično, više sam vremena proveo u putu i u kongresnoj sali, nego u samom gradu. Jednostavno, u 5 dana koliko je sve ovo trajalo nije bilo vremena za obilaske i razgledanje. Uprkos svemu, prepun sam pozitivnih utisaka. Riječ je o zemlji koja značajna sredstva, mjerena milijardama dolara, ulaže u nauku i zdravstvo. Međutim, poseban značaj ima rušenje nekih predrasuda o ovoj prelijepoj zemlji koje plasiraju zapadni mediji, posebno predrasude o ugroženosti žene. Većinu intelektualne mase i polaznika studija (spomenuta je cifra od 60%) u Iranu čini zapravo ženska populacija. Sa organizatorima se moglo potpuno otvoreno pričati o o drugim (tabu) temama kojima su preplavljena sredstva informisanja, uključujući one o ugroženosti homoseksualaca ili nuklearnom programu”, koje su uglavnom potencirali kolege iz zemalja Zapadne Evrope i Amerike,kazao je prof.Tupković.”

„Učinjen je niz kontakata koji mogu imati potencijalan značaj za buduću saradnju, a profesor Tupković je izdvojio onaj sa Dr Sci Ali Shahbazi-jem, ekspertom iz oblasti Kognitivne Neuroznanosti, trenutno na poziciji direktora Laboratorije za neurobilogiju schizophrenia-e, Istraživačkog centra za neurofiziologiju, Univerziteta medicinskih znanosti u Teheranu”.

No, nije bilo vremena za odmor jer je odmah nakon zatvaranja kongresa (praktično isto veče) uslijedio povratak u Tuzlu, a nakon toga i nove obaveze. Na Trećem kongresu Psihijatara sa međunarodnim učešćem, održanom od 12. 10. – 14.10.2012. u Tuzli imao je kao autor i koautor ukupno pet poster prezentacija i jednu, prilično zapaženu, oralnu prezenzaciju pod nazivom »Agresivnost i anksioznost u borilačkim sportovima«.

Photo0195

»Cilj mi je bio afirmirati nekoliko visokih zdravstvenih tehničara i ukazati na izazove, nemjerljiv napor, ali i pozitivne aspekte koje sa sobom nosi naučno istraživački rad. Nakon završenog istraživanja čovjek se osjeća bogatiji duhom i drugačije posmatra probleme koje je izučavao. Kompletan moj napor je investicija za dalju saradnju sa ovom malom, ali izuzetno marljivom i ambicioznom grupom mladih entuzijasta. Kada je riječ o kongresu, lično nosim izuzetno pozitivne utiske, a mislim da su i moji saradnici mogli osjetiti pozitivnu atmosferu koju nose ovakvi događaji, a koji, opet, omogućuju direktnu komunikaciju sa „kreatorima novih saznanja”. Uzevši u obzir sumorni ambijent dugogodišnje tranzicije naših prostora, vrijeme će pokazati koliko će dugo kod njih entuzijazam biti prisutan,kaže Tupković i dodaje veliki napredak svoje ekipe u sastavu Mediha Nišić, Semiha Mešanović, Emir Tupković, Selma Avdić .

Podijeli na socijalnim mrežama...