Istraživanje o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Romskoj zajednici

20161011 101223

Istraživanje o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Romskoj zajednici

UNICEF BiH u saradnji sa Federalnim Zavodom za javno zdravstvo i Centrom za rani rast i razvoj Doma zdravlja Tuzla je nedavno u ambulanti Kiseljak Doma zdravlja Tuzla organizovao dvije ciljane fokus grupe sa majkama romske populacije na temu ranog rasta i razvoja.

Cilj organizovane diskusije je bolje razumijevanje potreba romskih porodica u oblasti ranog rasta i razvoja te usklađivanja usluga iz oblasti ranog rasta i razvoja za romsku populaciju. Diskusiju sa fokus grupama vodila je psiholog Iskra Vučina iz Federalnog Zavoda za javno zdravstvo, dok je dr.sc. Jasmina Klebić u saradnji sa Doc.dr. Mirjanom Remetić koordinatorom iz Centra za rani rast i razvoj Doma zdravlja Tuzla govorila o uslugama koje Centar za rani rast i razvoj pruža.

Podijeli na socijalnim mrežama...