Konferencija „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini – primjeri sa lokalnih nivoa“

10410972 809985602401819 6585833315273751116 n

Konferencija „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini – primjeri sa lokalnih nivoa“

U Sarajevu je 27.01.2015 godine održana Konferencija „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u BiH – primjeri sa lokalnih nivoa“.
Konferencija je organizovana povodom završetka četvrte faze programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH – SPIS“ koji je finansirala EU, a provodio UNICEF.


SPIS je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta, koji je finansirala EU, a provodio UNICEF u saradnji sa nadležnim ministarstvima. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica.

10943660 809986055735107 6146770313517549606 n
Na konferenciji su predstavljeni rezultati SPIS programa, primjeri dobre prakse i modeli rada sa lokalnim nivom širom BiH kao i praktični alati i protokoli o saradnji kroz konkretna iskustva iz nekoliko odabranih općina/opština i gradova. Predstavljeni su i finalni rezultati kampanje „Govorimo o mogućnostima“ koju su zajednički provodili UNICEF, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i USAID, s ciljem podizanja svijesti i promjene stavova i djelovanja opće javnosti prema djeci sa poteškoćama i njihovim obiteljima.
Učesnici Konferencije su predstavnici Općina, Centara za socijalni rad, Domova zdravlja, Osnovnih škola, vrtića, Centara za mentalno zdravlje, Centara za fizikalnu rehabilitaciju, Centara za rani rast i razvoj, stručnjaci iz oblasti pedijatrije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pomenutim temama.
Na konferenciji su dodijeljena priznanja „Šampionima inkluzije“ – osobama koje su svojom angažmanom dali doprinos inkluziji djece. Konferencija je okončana panel diskusijom o širenju i repliciranju modela socijalne zaštite i inkluzije djece u što više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Podijeli na socijalnim mrežama...