Međunarodna Konferencija 8 Dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini „Znanje je djeljivo bogatstvo”

5749bba1-0094-4e3a-9ac5-2f2a0a0a0a64-prof-dr-esad-boskailo-neum-28-maj-20161

Međunarodna Konferencija 8 Dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini „Znanje je djeljivo bogatstvo”

Uz dosad najveći broj eksperata 260 predavača iz SAD, Kanade, Evrope i zemalja regije – Bosanskoamerička akademija nauka i umjetosti (BHAAAS) organizovala je i ove godine međunarodnu Konferenciju “Dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini”. Konferencija se održala u Neumu. U sklopu godišnje naučne Konferencije „Znanje je djeljivo bogatstvo” Udruženje EDUS – Edukacija za sve, u partnerstvu sa UNICEF-om i BHAAAS-om je organizovala i dvodnevni transdisciplinarni simpozij iz oblasti ranog rasta i razvoja.

Dr.sc.Jasmina Klebić iz Dispanzera za predškolsku djecu Doma zdravlja Tuzla je predstavila svoj rad pod nazivom „Uloga i značaj Centra za rani rast i razvoj u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”. U svom izlaganju istakla je važnost praćenja ranog rasta i razvoja uz pomoć prvog standardiziranog mjernog instrumenta u BiH (Pištoljević, 2015) i važnost multidisciplinarnog pristupa u radu sa djecom.

Značaj ovog dvodnevnog transdisciplinarnog simpozijuma je u tome što su se predstavili i naučni radovi i istraživanja koja se sprovode u BiH pod mentorstvom američkih i drugih profesora – u svrhu unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH.

 

Podijeli na socijalnim mrežama...