Menadžment Doma zdravlja podržava zahtjeve uposlenika

dzlogo

Menadžment Doma zdravlja podržava zahtjeve uposlenika

Menadžment Dom zdravlja Tuzla podržao je opravdane zahtjeve uposlenika za poboljšanje materijalnog statusa uposlenih kroz razne vidove projektinih aktivnosti i djelujući prema Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja TK .

U toku je iznalaženje mogućnosti da se ispoštuju sve odredbe Kolektivnog ugovora.

Kako se navodi u saopćenju, tuzlanski Dom zdravlja posluje kao najbolje organizovan, strukturiran i potpuno implementiran sistem primarne zdravstvene zaštite u skladu sa reformom zdravstvenog sektora. ˝Reforme na jačanju primarne zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvenog sektora u cjelini kroz programe prevencije, edukacije i promocije zdravog načina života pokazale su značajan napredak što dokazuje stalan porast opredjeljenog stanovništva da zdravstvenu zaštitu ostvaruju kod izabranog doktora, Specijaliste porodične medicine. Međutim, te reformske procese ne prati adekvatna sredstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti˝, stoji u saopćenju.

 Menadžemnt Ustanove se ograđuje od neistinitih i netačnih izjava koje daju negativnu sliku o Domu zdravlja Tuzla koji ove godine obilježava devedeset godina postojanja i rada kao jedna od najstarijih Ustanova primarne zdravstvene zaštite u bivšoj nam Jugoslaviji. ˝Finansijsko poslovanje Doma zdravlja Tuzla, u 2012. godini, prema računovodstvenom godšnjem izvještaju završeno je sa iskazanim viškom rashoda nad prihodima u iznosu od 243.812,00 KM, a nastao je zbog neuplaćenih obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja po Ugovoru za ostvarivanje zdravstvene zaštite˝, ističe se u saopćenju.

 Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a je za finansiranje ugovorenog Programa zdravstvene zaštite Domu zdravlja Tuzla doznačio 360.069,00 KM, odnosno 2% manje sredstava u odnosu na sredstva definisana Ugovorom.

 Prema kolektivnom ugovoru su potpuno regulisane naknade uposlenicima po osnovu odgovornosti na radu i uslovima rada, a za opremanje prostora za rad, samo u 2012. godini, utrošeno je preko 300.000KM. ˝Općinsko vijeće Tuzla je na svojoj sjednici prihvatilo Izvještaj o radu i poslovanju JZNU Dom zdravlja Tuzla za 2012. Godinu sa zaključkom da se od Ministarstva zdravstva TK-a traži da poduzmu aktivnosti na kategorizaciji domova zdravlja sa područja TK-a, a sa aspekta prostora , kadra i opreme kako bi se poboljšao status Ustanove, a samim tim i objezbjedila dodatna finansijska sredstva˝, zaključuje se u saopćenju.

Podijeli na socijalnim mrežama...