Ministar zdravstva F BiH dr Rusmir Mesihović zadovoljan radom Doma zdravlja Tuzla.

IMG_4221

Ministar zdravstva F BiH dr Rusmir Mesihović zadovoljan radom Doma zdravlja Tuzla.

IMG_4235S ciljem upoznavanja sa stepenom realizacije planiranih aktivnosti, dogovorenih tokom prošlogodišnje posjete Tuzlanskom kantonu, te planiranjem budućeg djelovanja i provođenja reformskih procesa u radnoj posjeti Tuzlanskom kantonu boravio je dr Rusmir Mesihović ministar zdravstva u Vladi F BiH.

                Ministar Mesihović je posjetio i tuzlanski Dom zdravlja sa delegacijom u kojoj su bili prof.dr.Nada Pavlović Čalić ministrica zdravstva u Vladi TK-a te mr.sc.Šehzada Salihbašić direktorica ZZO TK-a.

                Ministar Mesihović je još jednom potvrdio svoja stajališta u ime Vlade FBiH još od prošle posjete.Ono se bazira na viđenom u praksi izuzetno uspostavljenom sistemu zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Tuzla.Mesihović je još jednom potvrdio kako je tuzlanski Dom zdravlja broj jedan u BiH kada je u pitanju kompletan sistem pružanja usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.Ovom prilikom dr Mesihović je dao snažnu podršku menadžmentu ustanove na planiranim daljnim aktivnostima posebno kada je riječ o porodičnoj medicini i edukativnim centrima koje ova ustanova ima.Mesihović je naveo i izuzetan primjer dobre saradnje tuzlanskog Doma zdravlja i Dom zdravlja Cazin čiji se zaposlenici educiraju preko kantonalnog edukativnog centra za cardipulmonalnu reanimaciju iz Doma zdravlja Tuzla  jer iz Cazina dolaze samo povoljne vijesti odkako je edukacija krenula.

                  Prim.dr.Kasim Brigić direktor ustanove upoznao je ministra Mesihovića sa planovima koji su u budućnosti stavljeni kao prioritetni a jedan od njih je i sveukupna informatizacija ustanove ali i podrška sa se to sve zajedno prenese na cijeli kanton kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštite.Uspijehe koje je tuzlanski Dom zdravlja postigao dr Brigić pripisuje samim zaposlenicima i njhovoj nesebičnosti u sistemu razvoja,ali i podršci koju u tome imaju od menadžmenta.U istom kontekstu ali sa aspekta svojih oblasti ministra Mesihovića upoznali su i direktor za medicinska pitanja prim.dr.Suad Bijedić i dipl.m.s.Fehrija Salković glavna sestra ustanove.

               Bila je ovo prilika i da delegacija posjeti terensku ambulantu na Ljubačama.Viđenom opremljenošću ambulante,stručnim rukovođenjem i načinima rada ministar Mesihović je bio više nego oduševljen.Takođe je i razgovarao sa pacijentima koji nisu krili svoje zadovoljstvo načinima na koji im se pružaju zdravstvene usluge kao ni kompletnom organizacijom.Ministar Mesihović je i nakon ove posjete samo još jednom potvrdio da tuzlanski Dom zdravlja zaslužuje snažnu podršku ministarstva i da budući projekti imaju izuzetno uporište kroz načine realizacije prethodnih.Svoje zadovljstvo ministar Mesihović izrazio je i zajedničkom fotografijom sa delegacijom i zaposlenicima ambulante u Lubačama.

Podijeli na socijalnim mrežama...