OBILJEŽAVANJE 10.OKTOBRA MEĐUNARODNOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA

IMG 1440

OBILJEŽAVANJE 10.OKTOBRA MEĐUNARODNOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA

Povodom 10.oktobra Međunarodnog dana mentalnog zdravlja ,Centar za mentalno zdravlje tuzlanskog Doma zdravlja organizovao je stručno predavanje. „Dostojanstvo u mentalnom zdravlju: Mentalno zdravlje – prva pomoć za sve” moto je ovogodišnjeg obilježavanja ovog datuma. Mentalno zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja čovjeka, te ukoliko mentalno zdravlje nije dobro, ni opće neće biti,rekao je ovom prilikom šef Centra za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Tuzla, dr. Zlatko Kalabić.

“Prije svega rekao bi da je mentalno zdravlje najbitnije, da je jako bitno. Svako od nas treba da se posveti mentalnom zdravlju da bi prije svega mogli da funkcionišemo u porodici, u zajednici, na poslu a samim timda bi i doprinosili našoj zajednici.”, dodao je dr. Zlatko Kalabić.

Ovisno u kojoj fazi se nalazi pojedinac, prevencija mentalnih poremećaja je moguća. No, kako bi ozdravljenje bilo 100 posto učinkovito potrebna je i podrška društva. Nažalost u našoj zemlji, ali i šire, još uvijek su prisutne brojne stigme, zbog čega je uloga Centra za mentalno zdravlje još veća.

“Mi smo izuzetno dobro edukovani i BiH je u tome u regiji vodeća, zahvaljujući prije svega Ministarstvu zdravstva FBIH i RS-a i Evropske unije koji su prvi počeli implementaciju mentalnog zdravlja.”, istakao je dr. Kalabić.

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja Tuzla uvijek je bila prepoznatljiva po visokim standradima u liječenju pacijenata. Svaki napredak u regiji i svijetu, pravi educiran kadar ove zdravstvene ustanove. No, ne treba zaboraviti i saradnju pacijenata i njegovog okruženja koja je od ogromne važnosti za svakog oboljelog,rečeno je ovom prilikom.

Podijeli na socijalnim mrežama...