ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA USTANOVE

IMG_4435

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA USTANOVE

Većina sjednica bila je posvećena godišnjem izvještaju Službe za poboljšanje kvaliteta ustanove.Na osnovu prikazanih stručno obrađenih podataka koji su članovima Vijeća predočeni putem prezentacije, ocijenjeno je da je rad u svim segmentima bio iznad prosjeka. Ovdje se radi o posebnim programima vezanim za standarde i kvalitet u zdravstu.Njihovim ispunjavanjem stiču se realni uslovi za sagledavanje stanja u procesu rada,poboljšanja usluga,ispunjavanja obaveza te potreba donošenja novih procedura i programa vezanih za unapređenje usluga prema korisnicima.IMG_4438Kako je istakao prim.dr.Kasim Brigić direktor ustanove sveobuhvatan i nadasve stručan izvještaj sami tim dokaz je rečenog poboljšanja kroz prezentaciju njega samog kao i decidirane stavke u izvještaju.Standardima i kvalitetom u zdravstvu daleko smo ispred drugih kazao je Brigić ujedno pohvalivši rad i trud Službe za poboljšanje kvaliteta.

Podijeli na socijalnim mrežama...