POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ČETIRI DOMA ZDRAVLJA

Fotografija-0050

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ČETIRI DOMA ZDRAVLJA

Direktori i pomoćnici direktora za medicinska pitanja domova zdravlja Tuzla, Zenica, Sarajevo i Mostar svečano su krajkem prethodne sedmice potpisali memorandum o saradnji između edukativnih centara domova zdravlja kojim će se, razmjenom iskustava, znanja i edukacijom doći do jačanja obiteljske/porodične medicine.

Domaćin inače direktor mostarskog Doma zdravlja dr. Davor Pehar je kazao kako će saradnja između edukativnih centara u Mostaru, Tuzli, Zenici i Sarajevu omogućiti bolju povezanost i doprinijeti postizanju boljih rezultata u cjelokupnom sisitemu jačanja porodične/obiteljske medicine.

Fotografija-0052Fotografija-0054Zamjenica federalnog ministra zdravstva dr. Vildana Doder kazala je kako je potpisivanje sporazuma samo ‘kruna jednog dugogodišnjeg procesa’ i da će se potpisivanjem kroz program obuke samo nastaviti jedan od pravaca reforme obiteljske medicine.Radi se naime o Reformi porodične/obiteljske medicine koja je jedan od prioriteta i namjera je kontinuirano unaprjeđivati oblast porodične/obiteljske medicine kroz program dodatne obuke i kroz proces specijalizacije.

Podijeli na socijalnim mrežama...