Povodom Svjetskog dana dijabetesa 14. novembar

Povodom Svjetskog dana dijabetesa 14. novembar

Svjetski dan dijabetesa (WDD) su 1991. godine ustanovili Međunarodna fondacija za dijabetes (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog eskalacije zdravstvene prijetnje koju predstavlja dijabetes. Svjetski dan dijabetesa postao je službeni dan Ujedinjenih nacija 2006. godine donošenjem Rezolucije Ujedinjenih nacija 61/225. Obilježava se svakog 14. novembra, na rođendan Sir Fredericka Bantinga, koji je zajedno sa Charlesom Bestom otkrio inzulin 1922. godine.

Svjetski dan dijabetesa je najveća je svjetska kampanja podizanja svijesti o dijabetesu koja doseže globalnu publiku od preko 1 milijarde ljudi u više od 160 zemalja. Svake godine, kampanja Svjetskog dana dijabetesa fokusira se na posvećenu temu koja traje jednu ili više godina. Tema 2022. godine je Obrazovanje koje treba zaštititi sutra. Činjenice su da 537 miliona ljudi u svijetu živi s dijabetesom, da je 44% nedijagnostikovanih, da je 6,7 miliona odraslih umrlo zbog dijabetesa i komplikacija u 2021.

Kako do zdravije sadašnjosti i budućnosti? Zdravstveni radnik mora biti educiran da procjeni rizik za dijabetes, da dijagnostikuje i liječi dijabetes u skladu sa aktuelnim preporukama, da promoviše zdrav način života, biti  uključen u edukaciju zdravstvenih radnika i oboljelih. Ljudi koji žive s dijabetesom moraju imati pristup informacijama, stručnoj edukaciji i sredstvima za vođenje svoje bolesti, kako bi razumjeli svoje stanje , očuvali zdravlje i izbjegli komplikacije.

U odjeljenju za interne bolesti Doma zdravlja Tuzla, Dan dijabetesa je svaki dan, ljekari se kontinuirano educiraju i educiraju kolega iz dijabetesa, tokom cijele godine. U istom odjelu, u Savjetovalištu za dijabetes, od strane dijabetološke sestre, ljudi koji žive s dijabetesom (pacijenti i članovi njihove porodice) se svakodnevno educiraju o dijabetesu uopšte, o ishrani, samokontroli šećera u krvi, medikamentoznoj terapiji uključujući apliciranje injektibilne terapije (inzulin I GLP-1 RA).

Rezultati ovakvog pristupa dijabetesu se ogledaju u zadovoljstvu onih koji su prošli edukaciju, a objektiviziraju boljom kontrolom glikemije (GUK, HbA1C) i smanjenjem tjelesne mase gdje je bilo preporučeno.

Podijeli na socijalnim mrežama...