PRAVA PACIJENTA

PRAVA PACIJENTA

PRAVA PACIJENTA na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć, na informacije, na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja, na slobodan izbor ljekara, stomatologa na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, na povjerljivost informacija i privatnost, na tajnost podataka, na lično dostojanstvo, na sprečavanje i olakšavanje patnji i bola, na poštovanje pacijentovog vremena, na uvid u medicinsku dokumentaciju, na preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja, na prigovor, na naknadu štete.

*Izvod iz Zakona o pravima i obavezama pacijenta FBiH Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10

PRAVA PACIJENTA na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć, na informacije, na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja, na slobodan izbor ljekara, stomatologa na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, na povjerljivost informacija i privatnost, na tajnost podataka, na lično dostojanstvo, na sprečavanje i olakšavanje patnji i bola, na poštovanje pacijentovog vremena, na uvid u medicinsku dokumentaciju, na preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja, na prigovor, na naknadu štete.

OBAVEZE i ODGOVORNOSTI PACIJENTA Odgovornost pacijenata za lično zdravlje Pacijent je obavezan pri ostvarivanju zdravstvene zaštite pridržavati se uputstava i preduzetih mjera propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika. Svaki pacijent je obavezan poštivati ljudska prava, te prava drugih pacijenata Zabranjeno je ometanje zdravstvenih radnika Pacijent je obavezan u potpunosti informisati nadležnog zdravstvenog radnika i dati istinite podatke o svom zdravstvenom stanju, promjeni adrese i telefonskog broja. Pacijent je obavezan informisati zdravstvenu ustanovu o otkazivanju termina za naručene preglede i medicinske postupke Pacijent je dužan uvažavati obaveze zdravstvenog osoblja prema drugim pacijentima Pacijent je obavezan poštivati kućni red Ukoliko pacijent boluje od bolesti koja može uticati na zdravlje i život drugih ljudi ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi u široj društvenoj zajednici Ako se pacijent ne pridržava obaveza,iz ovog zakona, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu, izuzev hitne medicinske pomoći.

PRAVA PACIJENTA u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Podijeli na socijalnim mrežama...