Profesionalci iz oblasti ranog rasta i razvoja djece imaće priliku usavršiti svoja znanja

20150424-img 82321-custom

Profesionalci iz oblasti ranog rasta i razvoja djece imaće priliku usavršiti svoja znanja

20150424-img 82051

Na Pedijatrijskoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, 17. aprila 2015. godine, ozvaničen je početak procesa obuke namijenjenog zdravstvenim radnicima i saradnicima (sa posebnim fokusom na zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti), odgajateljima, nastavnicima i pedagozima iz Osnovnog programa za rano prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja, a u skladu sa Strategijom za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH za period 2013 – 2017. godine.

Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim ministarstvom finansija, Zavodom za javno zdravstvo i UNICEF-om BiH, koordinira realizacijom aktivnosti koje su planirane u ovom inovativnom dokumentu koji promoviše značaj integrisanog djelovanja sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

20150424-img 82321

Jedna od najznačajnijih aktivnosti u oblasti ranog rasta i razvoja djece je rana detekcija i intervencija kod djece pod rizikom ili sa poremećajima u rastu i razvoju. Neophodno je pravovremeno identificirati djecu sa razvojnim poremećajima, da bi se što ranije stimulirao njihov razvoj u cilju postizanja maksimuma njihovih razvojnih mogućnosti. U skladu sa tom potrebom urađen je i usvojen Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece, na osnovu koga je i organizirana obuka o ranom prepoznavanju odstupanja od tipičnog razvoja djece.

Pravilnik je utemeljen na činjenici da detekciju, dijagnostiku i intervenciju treba provoditi kroz holistički pristup djetetu i njegovoj porodici te da se rana detekcija, dijagnostika i intervencija kod djece sa razvojnim i drugim poremećajima koji utiču na rast i razvoj djece provodi u porodičnom okruženju ili u zajednici, u zdravstvenim, predškolskim, školskim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite.

Program edukacije će se realizirati putem predavanja, studije slučaja, praktičnog rada, rada u grupi i samostalnog rada. Prvu generaciju polaznika edukacije čine profesionalci iz kantona/općina u kojima se pružaju usluge unapređenja ranog rasta i razvoja, a odabrali su ih predstavnici resornih federalnih ministarstava. Polaznici dolaze iz Tuzle, Livna, Jajca, Velike Kladuše, Mostara, Goražda, Stoca, Maglaja, Cazina, Tešnja i Sarajeva. 

Iz JZNU Dom zdravlja Tuzla edukaciji su prisustvovali dr.sc.Jasmina Klebić, dipl.med.sestra Mersida Pirić i dipl.socijalni radnik Nedim Osmanović, dok je ispred JU „ Naše dijete“ polaznik edukacije dipl.pedagog-psiholog Amna Avdić.

Na svečanom otvaranju procesa obuke obratili su se Senka Dinarević, direktorica Pedijatrijske klinike Sarajevo; Nadija Bandić, u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke; Vildana Doder, u ime Federalnog ministarstva zdravstva; Selena Bajraktarević, u ime UNICEF-a BiH i Nirvana Pištoljević, iz NVO „EDUS“.

Podijeli na socijalnim mrežama...