Švicarska agencija za razvoj i saradnju : POSJETA TUZLANSKOM DOMU ZDRAVLJA

IMG 5475

Švicarska agencija za razvoj i saradnju : POSJETA TUZLANSKOM DOMU ZDRAVLJA

JZNU Dom zdravlja Tuzla kao vodeća ustanova primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH,koja kontinuirano postiže zapažene rezultate u radu je prepoznata i odabrana od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDS),kao i Federalnog ministarstva zdravstva za implementaciju projekta koji će u budućem vremenu nositi lidersku poziciju za primarnu zdravstvenu zaštitu TK.

S ciljem dobre pripreme za nvedenu aktivnost u zvaničnu posjetu JZNU Domzdravlja „Dr Mustafa Šehović” Tuzla od 8 do 10 jula boravi konsultantica Gđa.Morag Henrysa insituta sestrinskih nauka iz Bazela sa svojim saradnicima.

Projekat jačanja sestrinstva proces u BiH ima za cilj osigurati održivi doprinos boljim zdravstvenim ishodima u BiH kroz unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstevnih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Projekat će se implementirati na nivou cijele BiH –( Federacije BiH,RS ka i Brčko distrikta ),a u potpunosti će imati podršku od strane švicarske agencije za razvoj i saradnju..

Kako bi projekat postigao opšti cilj,njegova realizacija će biti kombinovana kroz tri komponente:
1. Priznanje sestrinstva i kvalitet sestrinskih usluga
2. Razvoj sestrinstva u zajednici sa akcentom na poboljšanje pristupa ugroženim grupama stanovništva
3. Formalno obrazovanje medicinskih sestara/tehničara

Ured za odnose s javnošću 09.07.2014.godine

IMG 5477

Podijeli na socijalnim mrežama...