Završna konferencija I ciklusa treninga za unapređenje sistema centara i resursnih soba za rani rast i razvoj

IMG 1659

Završna konferencija I ciklusa treninga za unapređenje sistema centara i resursnih soba za rani rast i razvoj

U periodu od 20 – 22. 12. 2014 godine u Sarajevu je održana završna Konferencija I ciklusa treninga za unaprijeđenje sistema Centara i resursnih soba za rani rast razvoj u sklopu projekta „Advancement of Early Childhood Intervention Services in BiH” koji sprovodi udruženje EDUS – Edukacija za sve, u saradnji sa UNICEF-om BiH.

 

Predavači na treningu su bili stručnjaci iz oblasti ranog rasta i razvoja, predstavnici nevladine organizacije EDUS – Edukacija za sve. EDUS je nevladina organizacija koja u saradnji sa javnim predškolskim i školskim ustanovama pruža unaprijeđen naučno dokazani model obrazovanja djeci sa i bez razvojnih poremećaja, edukaciju i unapređenje znanja profesionalnog kadra, edukaciju i podršku roditeljima kroz predavanja, te naučnu saradnju široj profesionalnoj zajednici. Njihova vizija je realizacija punog potencijala svakog djeteta, sa i bez poteškoća u razvoju.

I ovog puta su profesionalci iz JZNU Dom zdravlja Tuzla, Dispanzer za predškolsku djecu – Centra za rani rast i razvoj imali priliku da podjele svoja iskustva i postignuća iz oblasti rane detekcije i intervencije sa profesionalcima iz drugih Općina kako bi se razmjenile dobre prakse s ciljem unapređenja cjelokupnog sistema socijalne zaštite i inkluzije, uključujući sve relevantne sektore, te omogućavanja profesionalcima da unaprijede svoja znanja i vještine.
U toku Konferencije organizovane su i radionice za “Poticanje razvoja vještina kod djece korištenjem didaktičkog materijala i igračaka kroz direktnu razvojnu stimulaciju i edukaciju roditelja”.

Tim Centra za rani rast i razvoj

Podijeli na socijalnim mrežama...