Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju

Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju

Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe: Dr.Dubravka Bosankić
Odgovorna sestra: Jasminka Insanić medicinska sestra-tehničar

Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju, kao dio JZNU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović” Tuzla, organizira rad prema potrebama zajednice. Poliklinika se bavi zbrinjavanjem aktutnih i hroničnih promjena – bolova u predjelu lokomotornog sistema, te traumom.

Usluge i pregledi koje pruža Poliklinika za ortopedsko- traumatološke bolesti i hirurgiju:
• prvi specijalistički pregled
• kontrolni pregled
• konsultativni pregled
• sistematski i ljekarski pregledi
• punkcije zglobova
• davanje lokalne anestezije
• obrada rane bez i sa suturom (šavom)
• obrada opekotina
• nekrektomije
• obrada upalnog procesa
• incizije
• davanje intra artikularnih injekcija – blokada
• odstranjenje manjih tumoroznih tvorevina
• hirurška intervencija oboljelog nokta (ablacia)
• skidanje kopči i šavova
• ekstrakcija stranog tijela
• previjanje
• repozicija i postavljanje imobilizacije
• fiksacioni zavoj
• postavljanje „šanc” okovratnika
• postavljanje zavoj „8” – matzen zavoj
• dezol zavoj
• postavljanje korektivnh gipseva
• gips za šaku i prste
• gips za lakat i podlakticu
• gips za skočni zglob
• tutor gips
• viseći cirkularni gips
• skidanje gipsa
• očitavanje rengen snimaka
• ultrazvučni pregled kukova

Posebni programi:
• Povremeni sistematski pregledi u školama

Podijeli na socijalnim mrežama...