RADIONICA „MONITORNIG I EVALUACIJA“

IMG 4485

RADIONICA „MONITORNIG I EVALUACIJA“

Radionica “Monitoring i evaluacija”, koju organizira Grad Tuzla, u saradnji sa Svjetskom bankom, Udruženjem za istraživanje i društvene inovacije – ADT i Udruženjem za razvoj NERDA, održana je u srijedu u sali Doma penzionera, u Tuzli.

Tokom radionice predstavljeni su preliminarni rezultati provedenog istraživanja o praksama praćenja i procjene, odnosno monitoringa i evaluacije javnih usluga i rada javnih preduzeća i ustanova Grada Tuzla, kao i mehanizmima društvene odgovornosti. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, ukazao je na potrebu bolje javne prezentacije rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova, te unapređenja komunikacije i saradnje sa građanima, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom, u cilju poboljšanja pružanja javnih usluga u gradu Tuzla.

Doma zdravlja predstavljalje su dr.Lejla Mačković,načelnica Službe za poboljšanje kvaliteta u zdravstvu i dipl.iur.Nermina Zonić,Služba za pravne poslove.Doktorica Mačković ovom prilikom je održala i predavanje na temu “Zaštita usmjerena na pacijenta-monitornig i evaluacija“.

Podijeli na socijalnim mrežama...