Sestrinske procedure

1

Sestrinske procedure

Poboljšan kvalitet pružanja usluga zdravstvene njege, se može dostići putem niza mehanizama koji, između ostalog, uključuju i razvoj standardiziranih sestrinskih procedura. Primjenom procedura u praksi medicinske sestre-tehničari na ujednačen i standardiziran način pružaju usluge zdravstvene njege.

Federalni ministar zdravstva Doc. dr Vjekoslav Mandić, u okviru saradnje sa projektom „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, imenovao je radnu grupu od 8 članova, čiji je zadatak bio da analizira i revidira procedure koje su već izrađene u sklopu saradnje sa AKAZ-om, kao i izradi nove standardizirane operativne procedure sestrinskih usluga. Član pomenute radne grupe je bila i naša zaposlenica dipl. medicinska sestra Spomenka Omanović.

Standardne operativne procedure sestrinskih usluga koje su izrađene u okviru aktivnosti projektnog zadatka, će biti dostupne svim sestrama zaposlenim u ustanovama koje pružaju usluge primarnog nivoa, na području Federacije BiH, a što za konačni cilj ima poboljšanje sigurnosti, kvaliteta i učinkovitosti zdravstvene zaštite.

Podijeli na socijalnim mrežama...