Author - futura_dztuzla

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE, Predmet: Nekorektno ponašanje pacijenata

Obraćamo se svim nadležnim faktorima da daju svoj doprinos sve učestalijim pojavama nekorektnog ponašanja prema medicinskom osoblju. Jedan od zadnjnih se desio u Službi hitne medicinske pomoći, međutim to nije sve! Naime u posljednih nekoliko mjeseci učestala je pojava nekorektnog ponašanja uposlenika određenih firmi, a prema izabranim ljekarima. Česte su pojave dolaska u naše Službe i insistiranje da im se otvori i vodi bolovanjeb. Pri tome u velikom broju slučajeva nastupaju agresivno i s prijetanjama prema ljekarima ali i medicinskim sestrama.

Napominjemo ovom prilikom da su naši liječnici čitav svoj život posvetili školovanju i usavršavanju kako bi pacijentima pomogli da se izlječe ukoliko su bolesni, a ne da PACIJENTE prave bolesnicima što ne smiju ni po Zakonu niti po ljekarskom kodeksu. U najvećem broju slučajeva radi se o pacijentima firmi koje su u lošem finansijskom statusu, plaće neredovne i onda uposlenici nezakonito traže bolovanja kako bi bili pošteđeni rada u firmi koja im duguje plaće. Dakle prenos neriješenih statusa uposlenika u firmama počeo se riješavati preko zdravstvenog sistema.

Medicinsko osoblje Doma zdravlja Tuzla sve više se obraća menadžmentu kuće da se omogući njihova fizička sigurnost na radnom mjestu. Stoga obaviješatavamo javnost o ovom problemu i pozivamo i relevatne institucije da nam pomognu, a poslodavcima da više vode računa o zaposlenicima koji skoro pa na silu iako nemaju indicija za bolovanje pokušavaju iznuditi uputnice za neuropsihijatra gdje opet nastupaju agresivno tražeći da im se upiše dijagnoza koja će omogućiti bolovanje.


S poštovanjem,

U Tuzli 27. 08. 2010. godine

Ured za odnose s javnošću
ref.za odnose s javnošću
Adis Nišić d.p.r.

Read more...

Stručno predavanje “Prevencijom i edukacijom do zdravlja”

Kompanija Bosnalijek d.d. Sarajevo u okviru svojih marketinških aktivnosti tokom 2010. godine nastavlja sa realizacijom programa stručnih predavanja u medicinskim centrima BiH a u okviru projekta pod nazivom "Prevencijom i edukacijom do zdravlja". Stručno predavanje u Domu zdravlja u Tuzli bit će održano 15. 07. 2010 g. u prostorijama sale za edukaciju (CPC) sa početkom u 13.30h. Teme će biti interesantne i prvenstveno su namjenjenje ljekarima i medicinskom osoblju.

TEME:

 1. "Savremeni terapijski algoritmi u liječenju najčešćih bolesti i sindroma digestivnog trakta"-predavač doc.dr.Azijada Beganlić
 2. "Rezultati protokola ispitivanja efikasnosti Difen gela sonoforezom i Kamfart kreme kod pacijenata sa oboljenjem koštano-mišićnog t sistema"-predavač prim.mr.sc.dr.Dževad Džananović
 3. "Bosnalijekovi proizvodi u liječenju hipertenzije aktuelni na Pozitivnoj listi TK"-predavač dr Senad Muhović
Read more...
slobodan_dragovic

IN MEMORIAM prim. dr. Slobodan Dragović

Napustio nas je uvijek drag kolega i prijatelj. Doktor Dragović, vječito je bio na usluzi svima onima kojima je bila potrebna njegova pomoć.Uvijek je pacijentu pristupao sa dozom brige za njegovo zdravlje, utješnim rječima ali i konkretnim načinima liječenja u oblasti u kojoj je bio specijalista Oftamologiji (spec.za očne bolesti). Pacijenti su imali povjerenja u dr. Dragovića i njegove dijagnoze kao i terapija kada je u pitanju vid i zdravlje očiju. Nemali broj njih se nekako uvijek odlučivao za dr.Dragovića i voljei su reći „Moj doktor za oči", našto se naš Slobodan uvijek simpatično smijao. Pamtimo bezbroj situacija sa pacijentima kojima je bilo teško, koji su bojali za svoj vid i intervencije doktora Dragovića kojima ih je ohrabreivao čineči u njima zidanu dozu optimizma a u nemalom broju slučajeva uspoijevao je da sve to anulira i izlječi pacijente. Zbog svega rečenog pacijenti će ga uvijek pamtiti kao ljekara koji se brinuo za njih na pravi i profesionalan način.

Kratka službena biografija ni izbliza nemože prikazati sve one pozitivne stvari koje je dr. Slobodan učinio. Rođen je 04.11.1954. godine u Mušićima Općina Kalinovik. Nakon završene osnovne i srednje škole upisuje studije medicine u Sarajevu opći smjer koje sa uspijehom okončava 1979.godine. Stručni ispit za ljekara polaže 1982 godine i time stiče pravo na redovno zaposlenje. dr. Dragović se odlučuje i ići dalje i ostvariti specijalizaciju tako da na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu s uspijehom polaže specijalistički ispit 1986 godine čime postaje specijalista OFTALMOLOG.

Svoj rad u toku svih navedenih specijalizacija kruniše kroz rad u Domu zdravlja Lukavac, nekadašnjem zajedničkom medicinskom centru Dr Mustafa Mujbegović a svoje vjerovatno najuspiješnije ljekarske dane provodi u JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom „Dr Mustafa Šehović" Tuzla.

U domu zdravlja u Tuzli bio je dugogodišnji Šef Poliklinike za očne bolesti, ostvario je i zvanje Primarijusa, te je dobio niz priznanja šire društvene zajednice a njegova rad ostaće upamćen i po tome što je učestvovao u izradi velikog broja stručnih radova kao i stručne literature te informativnih obrazaca za pacijente koji su uveliko doprinjeli upoznavanju javnosti sa ovom medicisnkom granom.

Read more...
picture-005_thumb

Predavanje na temu “Štetnost solarija i štetnost pušenja u adolescentskoj dobi”

STRUČNI SASTANAK U TUZLANSKOM DOMU ZDRAVLJA

Služba opće/porodične medicine

DISPANZER ZAŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

„Koliko je SOLARIJ zaista štetan"

picture-008picture-005Izdvojili smo jedan naslov iako su predavanja bila izuzetno instereseantna dakle štetnost solarija i štetnost pušenja u adolescentskoj dobi. Predavači su bili prim.dr.Nermina Đulović, spec. školske med. i Mirjam Vantić med.sestra.

Kada je riječ o štetnosti solarija treba istaći a kako je kazala dr. Đulović da on može biti uzrok raznih pa čak i radiklanih poremećaja. Naime, rečeno je da većina svjetala koja se koriste u solarijima daju uglavnom ultraviolentna zračenja, koja uzrokuju tumore kože i oka. Nadalje, stručnjaci upozoravaju da su solariji, baš kao i pretjerano sunčanje, vrlo opasni, a usporedili su ih i sa otrovima poput arsena. Umjetno sunce, tvrde stručnjaci je siguran put do karcinoma, ističe dr.Đulović na kraju svog dijela predavanja.

O tome koliko je pušenje štetno suvišno je govoriti, a posebno u adolescentskoj dobi. Zato iz izlaganja Mirjam Vantić med. sestre izdvajamo nekoliko zapažanja. Adolescencija je prijelazno razdoblje u kojem mlad čovjek teži za samostalnošću i samoostvarenjem te konačno sazrijeva tjelesno, emocionalno i intelektualno u odraslu osobu. Nažalost kako je istaknuto cigareta je jedan od prvih znakova „zrelosti". Zadimljeni kafići postali su dio imidža mladim generacijama. Poznato je da se mladi vrlo često poistovjećuju sa sebi bliskim osobama, oponašujući ih u svemu pa tako i u štetnim navikama. Problem VELIKI rješenje NA AKTIVACIJI ŠIRE DRUŠTVENE ZAJEDNICE i institcija koje se bave edukacijom mladih ljudi rečeno je ovom prilikom.

Sponzor ovog predavanja bila je farmaceustka tvrtka LEK Ljubljana.

Read more...
recept

Pojašnjenje situacije sa izdavanjem recepata

Kako bismo izbjegli česte negativne konotacije kada su u pitanju procedure izdavanja recepata kao i uputnica za UKC Tuzla izjavljujemo sljedeće"Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a za 2010 godinu planirao je finansiranje lijekova sa esencijalne liste lijekova koja se primjenjuje na području TK-a u iznosu od 8.149.120.00 KM za osigurana lica čije je mjesto prebivališta na području Općine Tuzla. To znači da u prosjeku svako osigurano lice ima pravo na sufinansiranuje troškova određene vrste lijekova u iznosu od 66,37 KM u toku 2010 godine.Dom zdravlja Tuzla odnosno ovlašteni doktori medicine za propisivanje lijekova sa esencijalne liste a u skladu sa potpisanim ugovorom ,dužni su da se pridržavaju odredaba člana 18(rizik za lijekove) Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima sa posručja Općine Tuzla.

I pored obavezujuće racionalizacije i maksimalno uloženog truda da se postupa po obavezujućim odredbama ugovora a da pritom zbog povećanog broja bolesnih pacijenata a manje sredstava pacijenti nebi bili oštećeni,dom zdravlja je dobio obavijest da je prekoračio sredstva za tu namjenu za prva tri mjeseca u iznosu od 25.351.00 KM i to na vlastitu štetu a kako bi pacijenti ipak dobili potrebne recepte i lijekove

Isto tako naglašavamo da su uputnice za UKC-a Tuzla koje izdaju naši ljekari,validne i ovjerene i ukoliko pacijenti bivaju vraćeni sa klinike to nije u našoj moći jer koliko je nama poznato tu problema ne smije biti i svi pacijenti koji budu vraćeni nisu oštećeni od strane naše ustanove,a adresa na koju se trebaju obratiti je svakako nadležno ministarstvo i ZZO TK-a".

 

S poštovanjem,

U Tuzli 11.06.2010.godine

 

Ured za odnose s javnošću                                                Direktor ustanove

_____________________                                            ____________________

Adis Nišić d.p.r.                                                               prim.dr.Kasim Brigić

Read more...
stomatologija_readmore

Stomatološka služba

 

NAČELNIK SLUŽBEstomatologija_plakat

Prim. dr MIRJANA DUSPARA /Spec. Za bolesti usta i endodoncije/

GLAVNA SESTRA SLUŽBE

VESNA BEGIĆ /dipl.med.sestra/

ODJELJENJA SLUŽBE STOMATOLOGIJA SU:

 • - Odjeljenje za odrasle u sjedištu sa ambulantama
 • - Odjeljenje za djecu u sjedištu sa ambulantama
 • - Zubna tehnika

U sklopu Odjeljenja za odrasle u sjedištu sa ambulantama postoje sljedeće specijalnosti:

 • - Specijalista oralne medicine i parodontologije
 • - Specijalista za bolesti zuba i endodoncije
 • - Specijalista oralne hirurgije
 • - Specijalista stomatološke protetike

U sklopu Odjeljenja za djecu u sjedištu sa ambulantama postoje sljedeće specijalnosti:

 • - Specijalista pedodoncije
 • - Specijalisti ortodoncije

Početkom 2009 god. Služba – Stomatologija je obnovljena sa novom stomatološkom opremom  odnosno devet ordinacija  je osavremenjeno novim aparatima.

Inače  u Službi radi 61 uposlenik sljedećih profila:

 • - 1 spec. za bolesti zuba i endodoncije
 • - 1 spec. za bolesti usta i parodontologije
 • - 2 spec ortodoncije
 • - 1 oralni hirurg
 • - dr stomatologije na specijalizaciji iz pedodoncije
 • - 1 dr stomatologije na specijalizaciji iz ortodoncije
 • - 1 dr stomatologije na specijalizaciji iz oralni hirurgije
 • - 13 dr opšte stomatologije
 • - 1 dipl. med. Sestra
 • - 7 zubnih tehničara
 • - 2 med. Sest. na oralnoj hirurgiji
 • - 1 med. sest. u centralnoj sterilizaciji
 • - 27 stomaoločkih sestara
 • - 1 RTG tehničar
 • - 1 administrativni radnik

Radno vrijeme Službe od pon.- petak od 7-19h

subota , nedjelja i praznik od 7- 13h

Služba – Stomatologija sa svojim specijalističkim granama predstavlja regionalni referentni centar i imamma sklopljene ugovore sa :

 • - JZU Dom zdravlja Banovići- bolesti usta i ortodoncije
 • - JZU Dom zdravlja Čelić – oralna hirurgija
 • - JZU Dom zdravlja Dobj- Istok- ortodoncija i oralna hirurgija
 • - JZU Dom zdravlja Gradačac – oralna hirurgija
 • - JZU Dom zdravlja Kalesija –bolesti ust, bolesti zuba, ortodoncija, pedodoncija, oralna hirurgija i stmatološka protetika
 • - JZU Dom zdravlja Sapn- bolesti usta, bolesti zuba, ortodoncija, oralna hirurgija i stomatološka protetika
 • - JZU Dom zdravlja Srebrenik- ortodoncija
 • - JZU Dom zdravlja Teočak –oralna hirurgija, stomatološka protetika i ortodoncija
 • - JZU Dom zdravlja Živinice- ortodoncija

Služba Stomatologija u svojoj organizaciji ima i ternske ambulante gdje dr stomatologije i stomatološka sestra jednom sedmično pružaju preglede i usluge u amb. Simin Han ponedjeljkom, amb.Mramor utorkom, amb.Husino srijedom, amb Novi Grad četvrtkom, amb.Gornja Tuzla petkom sa radnim vremenom od 7:00 - 14:45 min.

U Službi – Stomatologija pacijenti mogu dobiti sljedeće usluge:

 • - Pregled doktora stomatologije i specijalista za : oralnu medicinu i parodontologiju ; bolesti zuba i endodonciju;
 •    oralnu hirurgiju ; stomatološku protetiku ; pedodonciju i ortodonciju.
 • -  Ekstrakcijezuba (vađenje) : mliječnih i stalnih
 • -  Ispitivanje vitaliteta zuba
 • -  Plombe- plombiranje zuba(estetske plombe)
 • -  Nadogradnja krune zuba
 • -  Impregnacija zuba
 • -  Fluorizacija  zuba
 • -  Analiza RTG   snimaka
 • -  Liječenje parodontitisa
 • -  Dijagnostika oralnih fokusa
 • -  Gingivektomija sa gingivalnom plastikom
 • -  Subgingivalna kiretaža
 • -  Frenuloktomija, ugradnja splinta, produbljivanje vestibuluma
 • -  Uklanjanje okluzivnih poremećaja
 • -  Revizija endodontskog punjenja
 • -  Liječenje pulpitisa i gangrena zuba
 • -  Uklanjanje mekih naslaga, supragingivalnog kamenca i subgingivalnog kamenca
 • -  Ugradnja interdentalnog kočića
 • -  Proteze od akrilata ( totalne i parcijalne)
 • -  Reparature proteza
 • -  Navlake :  livene, fasetirane i mostovi
 • -  Livene kočić nadogradnje
 • -  Primarna obrada rane sa i bez suturae
 • -  Biopsija oralne sluznice
 • -  Hirurški tretman recidivirajućeg parodontalnog abscesa
 • -  Ekstrakcija zuba kod kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesnika
 • -  Tretman otvorenog sinusa u toku ekstrakcije zuba
 • -  Apikotomija jednokorjenog i višekorijenog zuba
 • -  Operacija dentalnih cisti
 • -  Repozicija luksiranog viličnog zgloba
 • -  Hirurško odstranjivanje : impaktiranih, retiniranih, prekobrojnih zuba
 • -  Blokada kod trigeminalne neuralgije
 • -  Redukcija alveolarnog grebena
 • -  Uklanjanje benignih tumora
 • -  Ekstrakcija zaostalih korijenova operativno
 • -  Odstranjivanje cističnih tvorbi i granuloma
 • -  Ekstraoralna incizija abscesa
 • -  Specijalističko konsultativni pregled sa izdavanjem nalaza
 • -  Stručno medicinski nalaz kod povreda zuba i vilice za ljekarsko uvjerenje
 • -  Reinplantacija luksiranog ili izvađenog zuba
 • -  Liječenje sistemskih bolesti sa oralnim manifestacijama
 • -  Snimanje oralnih filmova i ortopantomografa
 • -  Plombe ( ispuni) mliječnih i stalnih zuba
 • -  Ispuni estetskim materijalom
 • -  Praćenje rasta i razvoja zuba i vilice kod male djece i školske omladine
 • -  Edukacija pacijenata i miofunkcionalna terapija
 • -  Rekonstrukcija i reparatura ortodontskih aparata
 • -  Zatvaranje fisura u preventivne svrhe
 • -  Izrada mobilnih i rtodontskih aparata
 • -  Kontrola i korekcija ortodontskih aparata
 • -  Izrada podveza brade
 • -  Predavanje u školi i vrtiću
 • -  Profilaksa fisura tečnim ispunima
 • -  Stomatološko vaspitni rad sa trudnicama
 • -  Terapija traumatske frakture zuba
 • -  Sistematski pregledi za rad u inostranstvu
 • -  Sistematski pregledi za radnu sposobnost
 • -  Preventivne mjere kod djece
 • -  Kućne posjete teškim bolesnicima i invalidima
 • -  i  druge usluge

SESTRA-TEHNIČAR ODJELJENJA SESTRA- TEHNIČAR ODJELJENJA

/Bajrić  Refik, stom. tehničar/

/Kikanović Ejub, zubni tehničar/

/Đurić Gordana, stom. sestra/

Read more...
glavobolja1

10 manje poznatih pokretača glavobolja

Glavobolje ne uzrokuju samo stres i prehlade. Čišćenje kuće ili dugo spavanje mogu ih također pokrenuti. U tekstu ispod navedeno je 10 manje poznatih pokretača glavobolja, kao i savjeti kako da ih spriječite.

1. Opuštanje nakon stresa
Radite po 10 sati svakodnevno tokom radne sedmice i osjećate se dobro, ali se u subotu, nakon dužeg spavanja, budite sa pulsirajućom glavoboljom. Zašto?

Zbog toga što smanjivanjem napetosti iz prethodne sedmice dolazi do opadanja nivoa hormona stresa u vašem tijelu, uzrokujući brzo otpuštanje neurotransmitera (hemijskih prenositelja poruka u mozgu) koji šalju impulse krvnim sudovima da se sužavaju, a zatim opuštaju, što uzrokuje glavobolju.

Kako je spriječiti: Oduprite se iskušenju da vikendima duže spavate. Nađite vremena za relaksaciju, recimo za čas joge, tokom radne sedmice, radije nego da sve odgađate za vikend.

2. Nakupljena ljutnja
Kada ste ljuti, mišići u vratu i potiljku se napinju, uzrokujući osjećaj stezanja oko glave. To je znak tenzijske glavobolje.

Kako je spriječiti: Kada počnjete osjećati ljutnju, dišite duboko i polagano. Udišite kroz nos, a izdišite kroz usta. To bi trebalo pomoći opuštanju mišića glave i vrata.

3. Loše držanje tijela
Loše držanje tijela uzrokuje napetost u gornjem dijelu leđa, vratu i ramenima, što može dovesti do glavobolje. Tipično, bol počne pulsirati u korijenu glave, te se ponekad reflektuje u glavu, posebno čelo.

Kako je spriječiti: Izbjegavajte sjediti u jednom položaju duži vremenski period. Sjedite uspravljeno i poduprite donji dio leđa. Ako puno vremena provodite koristeći telefon, razmotrite korištenje posebnog seta za glavu, jer držanje telefonske slušalice između glave i ramena može izazvati napinjanje mišića i pojavu glavobolje.

Možete se također obratiti fizikalnom terapeutu koji može prepoznati eventualne probleme u držanju tijela i posavjetovati vas kako da ih ispravite.

4. Parfem
Ako mislite da vam kućanski poslovi uzrokuju glovobolje, možda ste u pravu. Sredstva za čišćenje, kao i parfemi i parfimirani osvježivači zraka sadrže hemikalije koje mogu uzrokovati glavobolje.

Kako je spriječiti: Ako ste podložni glavoboljama koje uzrokuju određeni mirisi, izbjegavajte snažne parfeme, sapune i šampone. Koristite osvježivače zraka i sredstva za čišćenje bez vještačkih mirisa, i često provjetravajte kuću. Ako vam smeta parfem kolege na radnom mjestu, na svoj sto postavite mali ventilator.

5. Loše vrijeme
Ako ste skloni glavoboljama, vjerovatno ste primjetili da oblaci, visoka vlažnost u zraku, više temperature zraka i oluje mogu dovesti do javljanja glavobolje.

Smatra se da promjene u pritisku koje uzrokuju i vremenske promjene pokreću i hemijske i električne promjene u mozgu. To iritira živce, dovodeći do pojave glavobolje.

Kako je spriječiti: Ne možete uraditi ništa da biste utjecali na vrijeme, ali prateći vremensku prognozu možete saznati kada postoji vjerovatnoća da ćete dobiti glavobolju, te uzeti tabletu protiv bolova dan-dva unaprijed.

6. Škrgutanje zubima
Škrgutanje zubima tokom spavanja (medicinski naziv – bruksizam) uzrokuje grčenje mišića čeljusti dovodeći do javljanja tupe glavobolje.

Kako je spriječiti: Posavjetujte se sa stomatologom o pravljenju posebne zaštite za zube za korištenje tokom spavanja.

7. Jako svjetlo
Jako svjetlo i bljesak, pogotovo isprekidani, mogu pokrenuti migrenu zbog toga što jaka i bljeskajuća svjetla povećavaju nivoe određenih hemikalija u mozgu, a koje, zauzvrat, aktiviraju centar za migrenu.

Kako je spriječiti: Sunčane naočale su odlične za umanjivanje intenziteta svjetla, te ih možete nositi unutar prostorije ili vani. Polarizirana stakla pomažu da se dodatno umanji bljesak svjetla.

Na poslu, podesite monitor kompjutera ili stavite zaštitni zaslon. Ako možete, ugasite određena svjetla ili ih pomjerite. Ako to ne možete uraditi, promijenite mjesto gdje sjedite na radnom mjestu. Fluorescentna svjetla znaju bljeskati, te ih, ako ste u mogućnosti, zamijenite nekim drugim izvorom svjetlosti.

8. Užina koju ste spakovali
Sendvič sa sirom i puretinom koji ste pripremili i red crne čokolade može predstavljati ukusan ručak, ali pripazite se glavobolje koja može uslijediti. Sve ove hrane sadrže hemikalije koje mogu pokrenuti migrenu. Drugi krivci uključuju stare sireve, dijetalna gazirana pića, prerađene mesne proizvode i ribu.

Kako je spriječiti: Vodite dnevnik o hrani koju jedete i jednom kada posumnjate da vam određena hrana uzrokuje glavobolje, uklonite je u potpunosti sa jelovnika tokom nekoliko mjeseci da biste utvrdili da li će doći do smanjenja učestalosti glavobolja. Uvijek redovno jedite, jer preskakanje obroka također može uzrokovati glavobolju.

9. Seks
Glavobolja se često koristi kao izgovor da se izbjegne seks, ali za mnoge muškarce i žene glavobolje tokom seksualnog odnosa, i to na vrhuncu strasti, predstavljaju stvaran i uznemirujući problem.

Ljekari smatraju da se glavobolje tokom seksa javljaju zbog nakupljanja pritiska u mišićima glave i vrata, a one mogu trajati samo nekoliko minuta ili i sat vremena.

Kako je spriječiti: Ove glavobolje dolaze u pogrešnom času, ali su obično bezopasne i ne znače da trebate izbjegavati seks. Ako su glavobolje zaista snažne, uzmite tabletu protiv bolova nekoliko sati unaprijed da biste blokirali glavobolju.
10. Sladoled
Da li osjetite snažnu, probadajuću bol u čelu kada jedete sladoled? Ako da, onda ste podložni "sladolednoj glavobolji" koju uzrokuje kretanje ledene hrane preko nepca do zadnjeg dijela grla. Ledena lizala i pića imaju isti efekat.

Kako je spriječiti: Dobra vijest je da "sladoledne glavobolje" ne zahtijevaju nikakav tretman. U stvari, one obično brzo prođu, u rijetkim slučajevima trajući duže od jedne ili dvije minute.

PRILAGOĐENO SA: NHS Choices, 17. maj 2010., http://www.nhs.uk/Livewell/headaches/Pages/Headachetriggers.aspx

Read more...
dzoging

Periodi intenzivne vježbe štite organizam od stresa

Kratki periodi vježbe moge izrazito pomoći da se umanje posljedice koje stres ima na starenje ćelija, pokazalo je novo istraživanje.

Intenzivna fizička aktivnost čak i u trajanju od samo 14 minuta dnevno, tri puta sedmično, dovoljna je da se aktivira njeno zaštitno djelovanje, pokazali su rezultati studije koja je objavljena u časopisu PLoS ONE 26. maja na internetu.

Očita korist odražava se u uticaju vježbe na dužinu sićušnih dijelova DNK poznatih kao telomeri. Ovi telomeri funkcionišu poput molekularnih "pertli" koji drže sve na okupu, održavajući gene i hromozome stabilnim.

Naučnici smatraju da se telomeri vremenom skraćuju kao posljedica stresa, povećavajući rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa, čak i smrti. Međutim, čini se da vježba može usporiti, ako ne i zaustaviti ovaj proces skraćivanja.

"Dužina telomera sve se više smatra biološkim markerom akumuliranog trošenja tokom života, integrisanih genetskih uticaja, životnog stila i stresa," istakla je u izjavi za štampu koautorica studije Elissa Epel, vandredni profesor na univerzitetu University of California San Francisco (UCSF), Odsjek za psihijatriju. "Čini se da čak i srednja količina intenzivne vježbe osigurava kritičnu količinu zaštite za telomere."

Epel i njene kolege analizirali su životne stilove 62 žene u postmenopauzi, te su od njih zatražili da zabilježe koliko intenzivne vježbe (vježba koja povećava otkucaje srca i uzrokuje znojenje) primjenjuju svakog dana u periodu od tri dana. Bilježena je također njihova percepcija stresa, te su naučnici uzeli uzorke krvi radi mjerenja dužine telomera.

Tim je otkrio da žene koje su bile pod visokim stepenom stresa, ali koje su bile "aktivne" nisu imale kraće telomere, dok su učesnice pod istim stepenom stresa, ali koje su označene kao "neaktivne" imale kraće telomere.

Gledajući u budućnost, autori studije rekli su da su potrebna dodatna istraživanja sa većim uzorkom učesnika koja bi potvrdila rezultate ove studije, te utvrdila preporuke koliko vježbe je neophodno da bi se ostvario efekat celularne zaštite.

IZVOR: PloS One, maj 2010., www.plosone.org

Read more...
meningitis

Meningitis

UVOD
SIMPTOMI MENINGITISA
UZROCI MENINGITISA
DIJAGNOSTICIRANJE MENINGITISA
LIJEČENJE MENINGITISA
KOMPLIKACIJE MENINGITISA
PREVENCIJA MENINGITISA

UVOD

Meningitis je upala meninga (moždanih ovojnica), zaštitnih membrana koje okružuju mozak i kičmenu moždinu. Infekcija može uzrokovati oticanje inficiranih moždanih ovojnica, što može oštetiti nerve i mozak.

Simptomi meningitisa su: snažna glavobolja, povraćanje, visoka tjelesna temperatura, ukočenost vrata i osjetljivost na svjetlo. Kod mnogih ljudi (ali ne i svih) javi se i specifičan osip po koži.

Simptomi se mogu razlikovati kod male djece i beba. Pogledajte dio Simptomi za više informacija.

Meningitis mogu uzrokovati:
 • bakterije, poput streptococcus pneumoniae, bakterije koja također uzrokuje upalu pluća (pneumoniju), a koje obično nastanjuju usta i grlo; i
 • virusi, poput virusa herpes simplex.
Virusni meningitis

Virusni meningitis je najčešći i manje ozbiljan oblik meningitisa. Svake godine, u Engleskoj i Walesu bude prijavljeno otprilike 3000 slučajeva virusnog meningitisa, međutim, stručnjaci vjeruju da su stvarni brojevi puno veći iz razloga što su simptomi kod mnogih slučajeva viralnog meningitisa tako blagi da se često zamijene za gripu.

Virusni meningitis je najčešći kod male djece i beba, posebno beba mlađih od jedne godine života.

Virusni meningitis se obično povlači sam od sebe u toku od nekoliko sedmica, bez potrebe za nekim specifičnim liječenjem.

Bakterijski meningitis

Bakterijski meningitis je izuzetno opasno oboljenje i treba se tretirati kao hitan medicinski slučaj.

Ako se bakterijska infekcija ne liječi, ona može uzrokovati ozbiljna oštećenja mozga, te zaraziti krv (septikemija), dovodeći do smrti.

Liječenje zahtijeva prebacivanje pacijenta u odjel intenzivne njege gdje se mogu održati tjelesne funckije dok se administriraju antibiotici radi liječenja infekcije.

U Engleskoj i Walesu svake godine bude prijavljeno otprilike 2000 slučajeva bakterijskog meningitisa. Broj slučajeva se drastično smanjio tokom posljednjih godina zbog uspješnog programa vakcinacije koji štiti od mnogih bakterija koje uzrokuju meningitis.

Liječenje bakterijskog meningitisa je veoma napredovalo. Nekoliko decenija ranije, gotovo svi oboljeli od bakterijskog meningitisa su umirali, čak i kad je liječenje brzo započeto. Danas, do smrti dolazi u 1 od 10 slučajeva, obično kao rezultat kasnog započinjanja liječenja.

Bakterijski meningitis najčešći je kod djece i beba mlađih od tri godine, kao i kod tinejdžera i mladih ljudi između 15 i 24 godine starosti.

Najbolji način da spriječite meningitis jeste da osigurate da se članovi vaše porodice redovno i na vrijeme vakcinišu.

SIMPTOMI MENINGITISA

Određeni upozoravajući znakovi često se javljaju prije drugih simptoma meningitisa, te stoga mogu služiti kao važan znak upozorenja.

Ovi rani upozoravajući znakovi javljaju se kada je u pitanju meningitis uzrokovan bakterijom neisseria meningitis, u čijem slučaju bakterija može također inficirati krv, dovodeći do simptoma septikemije i septičkog šoka (kombinacija meningitisa i septikemije poznata je kao meningokokno oboljenje).

Obratite pažnju na znakove povišene tjelesne temperature i bilo koji od sljedećih simptoma:

 • dijete se žali na jaku bol u rukama ili nogama,
 • šake i stopala djeteta su neuobičajeno hladne, i/ili
 • koža djeteta postane blijeda, a usne se čine plavkastim.

Prisustvo povišene tjelesne temperature istovremeno sa bilo kojim od gore navedenih simptoma treba shvatiti veoma ozbiljno – odmah pozovite hitnu pomoć!

Simptomi bakterijskog meningitisa

Simptomi bakterijskog meningitisa obično se javljaju naglo i brzo se pogoršavaju. Ako posumnjate da je u pitanju slučaj bakterijskog meningitisa, odmah zatražite hitnu medicinsku pomoć.

Simptomi uključuju:
 • jaku glavobolju
 • povišenu tjelesnu temperaturu
 • povraćanje
 • pospanost
 • smetenost
 • napade
 • nemogućnost tolerisanja jakog svjetla (fotofobija) – ovaj simptom je rjeđi kod male djece, i
 • ukočen vrat – ovaj simptom je također rjeđi kod male djece

Često u slučajevima meningitisa, na koži se može javiti ispupčeni crveni osip. Za razliku od drugih tipova osipa, ovaj osip se ne gubi i ne mijenja boju nakon što ga pritisnete staklenom čašom.

Međutim, ovakav osip se ne mora pojaviti u svim slučajevima, te se ne treba pretpostaviti da se dijagnoza meningitisa može isključiti ako osip ne postoji.

Simptomi bakterijskog meningitisa mogu biti drugačiji kod beba i male djece. Mogući simptomi kod ove populacije uključuju:

 • mlohavost tijela ili ukočenost sa nekontrolisanim pokretima,
 • iritabilnost i odbijanje djeteta da bude držano u naručju,
 • neuobičajeno plakanje,
 • povraćanje i odbijanje hrane,
 • koža postaje blijeda i prošarana,
 • gubitak apetita,
 • ukočen pogled,
 • izrazita pospanost i nepostojanje želje za buđenjem.

Kod nekih beba može se pojaviti oticanje u mekanom dijelu glave (fontanele).

Simptomi virusnog meningitisa

Većina osoba sa virusnim meningitisom imat će blage simptome poput simptoma gripe, a to su: glavobolja, povišena tjelesna temperatura, groznica i bol u mišićima i zglobovima.

Kod ozbiljnijih slučajeva virusnog meningitisa mogu se javiti isti simptomi kao i kod bakterijskog meningitisa. Najčešće prijavljeni simptomi teškog oblika virusnog meningitisa su:

 • povišena tjelesna temperatura,
 • glavobolja,
 • fotofobija,
 • mučnina, i
 • povraćanje.
Kako je moguće razlikovati virusni od bakterijskog meningitisa?

Razlika se može utvrditi jedino nakon provođenja kliničkih testova – nije je moguće napraviti samo putem simptoma. Zbog toga se svaki slučaj u kojem se sumnja na meningitis treba tretirati kao hitan medicinski slučaj.

Meningitis je veoma ozbiljno oboljenje, ali ako se na vrijeme liječi, većina oboljele djece se u potpunosti oporavi.

UZROCI MENINGITISA

Uzroci bakterijskog meningitisa

Prije je postojao veliki broj različitih vrsta bakterija koje su mogle uzrokovati meningitis, međutim, zahvaljujući programima vakcinacije, njihov broj je umanjen.

Ipak, postoje određene bakterije za koje još uvijek nisu razvijene djelotvorne vakcine, a to su:

 • bakterija neisseria meningitis, koja se često naziva i meningokokna bakterija (iako vakcina poznata kao MenC vakcina postoji za određeni podtip meningokokne bakterije), i
 • bakterija streptococcus pneumoniae , koja se često naziva pneumokokna bakterija.

Pneumokokna bakterija češće napada bebe i malu djecu jer njihovi imuni sistemi još uvijek nisu razvili nikakav imunitet na ovu bakteriju.

Meningokokna bakterija prenosi se putem kihanja, kašljanja, dijeljenja pribora za jelo ili ličnih predmeta kao što su četkica za zube ili cigareta.

S obzirom da većina osoba, posebno odraslih starijih od 25 godina, imaju prirodni imunitet na meningokoknu bakteriju, većina slučajeva bakterijskog meningitisa su izolirani slučajevi.

Međutim, postoji šansa manjeg izbijanja ovih slučajeva u okruženjima gdje mnogo mlađih ljudi živi u skučenom prostoru poput školskih spavaonica, univerzitetskih kampusa, vojnih baza i studentskih domova.

Uzroci virusnog meningitisa

Kao i u slučaju bakterijskog meningitisa, programi vakcinacije uspješno su otklonili opasnost od mnogih virusa koji su ranije uzrokovali virusni meningitis. Naprimjer, MMR vakcina djeci osigurava otpornost protiv zaušnjaka, koji su predstavljali vodeći uzrok virusnog meningitisa kod djece.

Međutim, još uvijek postoji određen broj virusa koji mogu uzrokovati virusni meningitis, a to su:

 • enterovirusi – grupa virusa koji obično uzrokuju samo blagu stomačnu infekciju (iako su u prošlosti uzrokovali i dječiju paralizu), i
 • virus herpes simplex – koji može uzrokovati genitalni herpes i ranice oko usta.

Šta se dešava tokom infekcije meningitisa?

U većini slučajeva meningitisa, bakterije ili virusi šire se kroz krv. Infekcija može početi u jednom dijelu tijela, poput grla ili pluća, a zatim kroz tkivo ući u krv.

Mozak od infekcije obično štiti barijera između krvi i mozga – debela membrana koja filtrira nečistoće iz krvi prije njenog ulaska u mozak.

Međutim, kod nekih osoba, iz razloga koji nisu u potpunosti jasni, infekcija može prevazići barijeru između krvi i mozga i inficirati moždanu ovojnicu. Na ovu infekciju imuni sistem odgovara tako što uzrokuje oticanje ovojnice u naporu da zaustavi širenje infekcije.

Nažalost, otečena ovojnica može oštetiti mozak i nervni sistem. Bakterije i virusi mogu također inficirati cerebrospinalnu tečnost (likvor) koja okružuje i podržava mozak i kičmu. Infekcija likvora može dovesti do dodatnog oticanja moždane ovojnice i povećati pritisak na mozak unutar lobanje. To je poznato kao intrakranijalni pritisak.

DIJAGNOSTICIRANJE MENINGITISA

Meningitis se teško dijagnosticira. On se javlja iznenada i može se zamijeniti za gripu pošto su mnogi od simptoma isti.

Ako primjetite i najmanji pokazatelj meningitisa, posebno ako je u pitanju malo dijete, odmah zatražite liječničku pomoć – čak i ako to znači da odete u hitnu pomoć ili centar za urgentnu medicinu u sredini noći.

Nemojte čekati da se javi tamno crveni osip, pošto se on ne javlja uvijek. Meningitis je brzo i opasno oboljenje i treba se shvatiti ozbiljno. Nije važno ako pogriješite – pustite neka ljekari procijene koliko je stanje ozbiljno.

U slučajevima kada se sumnja na meningitis, liječenje će obično biti započeto i prije nego što dijagnoza bude potvrđena, zbog toga što je potrebno i nekoliko sati da se izvade određeni nalazi, a odgađanje liječenja toliko vremena može biti opasno.

Dijagnostički testovi za meningitis uključuju:

 • testove krvi – radi utvrđivanja prisustva bakterija ili virusa,
 • CT snimanje – radi procjenjivanja stepena pritiska na mozak, i
 • lumbalnu punkciju – uzimanje uzorka cerebrospinalne tečnosti (likvora) iz slabinskog dijela ličme i njeno testiranje na prisustnost bakterija i virusa.

Ako postoje znakovi povećanog pritiska na mozak, onda će lumbalna punkcija morati biti odgođena, zbog toga što bi otklanjanje nešto likvora moglo povećati pritisak na mozak.

Test čašom

Ako je vaše dijete ili mlada odrasla osoba vidljivo bolesna te ima crveni osip, snažno pritisnite bezbojnu staklenu čašu po osipu. Ako kroz čašu još uvijek možete vidjeti osip, osoba ima sepsu. Hitno potražite pomoć u centru urgentne medicine u najbližoj bolnici.

LIJEČENJE MENINGITISA

Osobe kod kojih se sumnja na meningitis hitno se primaju u bolnicu, gdje god da se nalaze.

Liječenje bakterijskog meningitisa

Neophodno je hitno liječenje u odjelu za intenzivnu njegu. Za liječenje infekcije koriste se antibiotici i to intravenozno, dok se oprema za održavanje na životu i intravenozna tečnost koriste da bi se pomoglo tijelu da se oporavi.

Moguće je administrirati steroide da bi se umanjilo oticanje.

Ako je bakterija također ušla u krv, steroidi mogu umanjiti toksine koji ubijaju zdravo tkivo. Ako je tkivo teško oštećeno, ono umire i postaje gangrenozno. Gangrenozno tkivo neophodno je hirurški odstraniti. U najtežim slučajevima može biti neophodno da se amputira dio tijela, poput ručnog ili nožnog prsta ili cijele noge ili ruke.

Većina ljudi, ako se počnu liječiti dovoljno brzo, mogu se djelomično oporaviti unutar 10 do 14 dana, iako može biti potrebno nekoliko sedmica ili mjeseci prije nego što se u potpunosti oporave.

Liječenje virusnog meningitisa

Ako su simptomi virusnog meningitisa toliko ozbiljni da zahtijevaju primanje u bolnicu, oboljenje će se liječiti na isti način kao i bakterijski meningitis dok se dijagnoza ne potvrdi.

Kada se dijagnoza konačno uspostavi, antibiotici će biti prekinuti, iako će se nastaviti sa administriranjem tečnosti intravenozno da bi se tijelo podržalo u procesu oporavka.

Međutim, većina osoba sa virusnim meningitisom nije toliko bolesna da bi bila primljena u bolnicu, te se oporavi unutar 14 dana bez potrebe za liječenjem.

Kontrola infekcije

Većina slučajeva meningitisa su izolirani, te je rizik od širenja zaraze mali.

Međutim, ako se smatra da je određena osoba na posebnom riziku, poput malog djeteta koje je provelo duže vrijeme u bliskom kontaktu sa drugim djetetom koje je oboljelo od bakterijskog meningitisa, daće mu se određena doza antibiotika kao mjera predostrožnosti.

KOMPLIKACIJE MENINGITISA

Bakterijski meningitis može uzrokovati ogroman napor za organizam i mozak čovjeka, te se procjenjuje da između 15 i 25% oboljelih iskuse neke komplikacije. Komplikacije se mogu razlikovati od osobe do osobe, te mogu biti privremene ili trajne.

U principu, što je oblik meningitisa bio teži, veća je vjerovatnoća da će doći do komplikacija. Stoga su komplikacije češće nakon bakterijskog meningitisa, a veoma su rijetke nakon virusnog meningitisa.

Moguće komplikacije uključuju:

 • gubitak sluha (djelomični ili potpuni),
 • probleme sa pamćenjem i koncentracijom,
 • probleme sa koordinacijom i ravnotežom,
 • poteškoće sa učenjem (privremene ili trajne),
 • epilepsiju,
 • cerebralnu paralizu,
 • probleme sa govorom, i
 • gubitak vida (djelomični ili potpuni).

Kako je gubitak sluha najčešća komplikacija, osobe koje se oporavljaju od meningitisa obično se upućuju na test sluha radi njegove procjene. Sljedeći test treba uslijediti nakon šest mjeseci da bi se utvrdili da li je došlo do eventualnog poboljšanja ili pogoršanja sluha.

Psihološke posljedice kod djece

Meningitis može biti traumatično iskustvo, posebno za malu djecu, te će mnoga djeca ispoljavati promjene u svom psihološkom i emocionalnom ponašanju. Moguće promjene uključuju:

 • dijete postaje posebno “privrženo” i anksiozno je kada nije sa roditeljem,
 • mokrenje u krevet,
 • slab san i/ili noćne more,
 • razdražljivost,
 • histerične napade,
 • strah od ljekara i bolnica.

Ovakvo ponašanje trebalo bi se popraviti kako se dijete oporavlja, međutim, nekoj djeci će biti neophodna dodatna terapija da bi prevazišla traumu. Ako ste zabrinuti zbog ponašanja vašeg djeteta, porazgovarajte sa svojim porodičnim ljekarom koji vas može uputiti dječijem psihologu.

PREVENCIJA MENINGITISA

Postoji određen broj vakcina koje mogu spriječiti većinu slučajeva virusnog i bakterijskog meningitisa.

One uključuju:
 • MMR vakcinu (protiv ospica, zaušnjaka i rubele),
 • vakcinu protiv meningitisa C, i
 • DTaP/IPV/Hib vakcinu, koja pruža zaštitu od bakterije Haemophilus influenzae tip b, difterije, velikog kašlja, tetanusa i dječije paralize.

U nekim zemljama, ove vakcine su dio standardnog programa vakcinacije u djetinjstvu. Ako niste sigurni koje vakcine vaše dijete treba primiti, te da li ih je na vrijeme primilo, obratite se pedijatru.

Vakcina protiv meningokoknog meningitisa treba se razmotriti za:
 • Putnike koji će živjeti i raditi sa lokalnim stanovništvom u rizičnom području
 • Putnike koji će se duže zadržavati u rizičnom području, kao i ruralne putnike koji posjećuju rizično područje
 • Putnike koji posjećuju rizično područje u vrijeme izbijanja ovog oboljenja

PRILAGOĐENO SA: NHS CHOICES, 26. maj 2010.,

NA VRH

http://www.nhs.uk/Conditions/Meningitis/Pages/Introduction.aspx?print=634066511523277338
Read more...
1a

Služba higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite

SLUŽBA SE SASTOJI OD DVA ODJELJENJA:
- ODJELJENJE ZA EPIDEMIOOGIJU
- ODJELJENJE ZA HIGIJENU I EKOLOGIJU

AKTIVNOSTI:

U SVAKODNEVNOJ PRAKSI BAVI SE PROUČAVANJEM KRETANJA ZARAZNIH BOLESTI, USLOVIMA POD KOJIMA SU SE POJAVLJIVALE, ŠIRILE I NASTAJALE RAZLIČITIM POJAVAMA U TOKU POJEDINIH ZARAZA SVE SA CILJEM NJIHOVOG SUZBIJANJA I SPREČAVANJA. PRVA I NEPOSREDNA ZADAĆA JE SPREČAVANJE BOLESTI KAO MASOVNE POJAVE.KONAČAN I IDEALAN CILJ: ONEMOGUĆITI I POJEDINAČNE SLUČAJEVE, DRUGIM RIJEČIMA POTPUNO ISKORIJENITI DOTIČNU ZARAZNU BOLEST (ERADIKACIJA) U POSLEDNJE VRIJEME EPDEMIOLOGIJA PROŠIRUJE SVOJE POLJE DJELATNOSTI I NA MASOVNE BOLESTI NEIFEKTIVNER PRIRODE.

Šef Službe dr. Amerlina Mehičić, specijalista epidemiolog

Glavni medcinar: dipl. san. ing. Rašid Milkunić

Radno vrijeme: 07.00-15.00 svaki radni dan
Kontakt informacije: 035 368 411 lokal 204

UPOSLENICI SLUŽBE:
1.Dr. Jasna Šadić, specijalista epidemiolog
2.Dr Amerlina Mehičić,specijalista epidemiolog
3.Dr Edin Halilović,na specijalizaciji higijena sa ekologijom
4.dipl.san.ing.Rašid Milkunić

Sanitarni tehničari:

5.Fikreta Srabović
6.Elifalma Hasanbašić
7.Milica Vilušić
8.Slavica Kovačević
9.Gordana Stjepić
10.Mladen Stjepić
11.Zumreta Dedić
12.Alma Tunjić

Zdravstvena zaštita:
- epidemiološko izvidjanje naselja;
- epidemiološka izvidjanja u kolektivu;
- epidemiološko ispitivanje u domaćinstvu kod zaraznih bolesti;
- epidemiološko ispitivanje u kolektivu kod pojave zarazne bolesti;
- epidemiološko ispitivanje u naselju kod pojave zarazne bolesti;
- uzimanje materijala za bakteriološku analizu;
- aktivno otkrivanje bolesnika oboljelog od zarazne bolesti;
- praćenje načina prijavljivanja zaraznih bolesti po timu primarne zdravstvene zaštite;
- evidencija zaraznih bolesti, po kartici;
- dezinfekcija po epidemiološkoj indikaciji i profilaktička;
- dezinfekcija po epidemiološkim indikacijama;
- zdravstveni nadzor nad licima iz okoline oboljelog, (po kontaktu);
- zdravstveni nadzor nad odredjenim kategorijama lica u radnom odnosu na odredjenim radnim mjestima (za svako lice);
- zdravstveni nadzor nad kliconošama;
- zdravstveni nadzor na licima koja dolaze iz endemskih žarišta karantenskih zaraznih bolesti;
- praćenje i proučavanje higijensko-epidemioloških uslova koji utiču na oboljenje stanovništva od zaraznih i drugih nezaraznih bolesti (godišnje);
- nadzor i pružanje stručne pomoći u organizaciji obaveznih imunizacija protiv odredjenih zaraznih bolesti, po cijepnom mjestu;
- postavljanje indikacija sa seroprofilaksom ili hemoprofilaksom (po slučaju);
- kontrola sprovodjenja protivepidemijskih mjera;
- prijava epidemije zaraznih bolesti prema važećim zakonskim propisima (po prijavi);
- izrada prijedloga mjera za likvidaciju epidemije (po epidemiji);
- izrada analiza, izvještaja i informacija o kretanju zaraznih bolesti (po oboljenju);
- izrada izvještaja o epidemiji zarazne bolesti;
- prikupljanje podataka o kretanju vodećih masovnih nezaraznih bolesti (godišnje);
- izrada programa i plana imunizacije za tekuću godinu;
- izrada godišnjeg izvještaja o uspjehu obaveznih imunizacija protiv odredjenih zaraznih bolesti (po jednom obvezniku);- ljekarski pregled u svrhu imunizacije;
- prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
- vrši anketiranje oboljelih P i L anketom;
- uzima briseve predmeta i stvari kod trovanja hranom;
- prikuplja podatke na terenu o stanju vodoopskrbnih objekata, vodovodne i kanalizacione mreže, higijenskom stanju nužnika, staja i đubrišta;
- vrši nadzor kod sakupljanja, transporta i konačne dispozicije otpadnog materijala iz naseljenih mjesta;
- vrši kontrolu rezidualnog hlora u vodi;
- vrši dezinfekciju lokalnih vodovoda i bunara;

- vrši uzorkovanje vode na bakteriološku i hemijsku analizu;
- vrši dezinfekciju bunareva i ortotoluidinsku probu;
- vodi dokumentaciju svih javnih vodnih objekata;
- vrši nadzor nad zaštitnim zonama, kaptažnim uređajima i određuje zonu strogog režima;
- radi informacije o stanju kaptaža, razvodne mreže i rezervoara;
- utvrđuje fizikalne kvalitete vode na terenu;
- ispituje higijensko stanje u školama;
- vrši, uzima i šalje hranu na analizu higijenske ispravnosti;
- vrši epidemiološko ispitivanje u naselju, gradu, kolektivu, kod pojave zaraznih oboljenja; - vrši nabavku određenog propagandnog materijala u cilju zdravstvenog prosvjećivanja;
- učestvuje i radi u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji prema epidemiološkim indikacijama;
- vodi kartoteku prijava i odjava zaraznih bolesti;
- vrši nadzor nad licima iz okoline oboljelog;
- vrši zdravstveni nadzor nad određenom kategorijom lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor;
- vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama; vrši zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta, karantinskih zaraznih bolesti i drugo;
- prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Edukacija i stručno usavršavanje:
- Izrada planova u edukaciji specijalista, ljekara na specijalizaciji, pripravnika, volontera;
- Učešće u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata;
- Publiciranje stručnih-naučnih radova;
- Stalno lično stručno usavršavanje i rad na uvođenju i primjeni savremenih medicinskih dostignuća.
- Učešće na medjunarodnom simpoziju posvećenom novim dostugnućima u našoj oblasti.
- Organizovanje seminara koji se odnose na aktuelnu epidemiološku problematiku kao i edukacija stanovništva putem medija.
- Učešće u radu komisije za kontrolu infekcija i stalno praćenje trenutne situacije.

DESINFEKCIJA DEZINSEKCIJA DERATIZACIJA I FUMIGACIJA

SLUŽBA POSJEDUJE RJEŠENJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA OBAVLJANJE GORE NAVEDENIH POSLOVA.

VAŽNO JE NAPOMENUTI DA SMO DO SADA VEOMA USPJEŠNO OBAVILI GORE NAVEDENE POSLOVE U :
- UNIVERZITET U TUZLI
- TRŽNICE I PIJACE
- BEHRAMBEGOVA MEDERESA
- ŠKOLE
- MNOGE TRGOVINSKE CENTRE
- PEKARE
- PRODAVNICE
- UGOSTITELJSKE OBJEKTE
- ZGRADE
- INDIVUDUALNE OBJEKTE

TAKOĐJE NAPOMINJEMO DA POSJEDUJEMO REJEŠENJE:
OBAVLJANJE STICANJA POTREBNIH ZNANJA O HIGIJENI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KAO I LIČNOJ HIGIJENI LICA KOJA RADE U PROIZVODNJI I PROMETU ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE.

ZDRAVSTVENI PREGLED ( SANITARNI PREGLED ) OSOBA KOJE SU NA OSNOVU ČLANA 30. ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BLESTI (SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH" BROJ 29/05) STAVLJENE POD ZDRAVSTVENI NADZOR

- UZORKOVANJE I PREGLED HRANE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST
- UZIMANJE UZORKA VODE NA TERENU I UZORKOVANJE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST
- PREGLED NA IMUNIZACIJU I DAVANJE SREDSTAVA ZA IMUNIZACIJU

Read more...